Gesprek : Gezondheidsraad - Werkprogramma 2017 en voortgang ME

De vergadering is geweest

15 juni 2016
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Leden kunnen zich aanmelden voor deze activiteit middels de knop "Inschrijving" op het tabblad "Deelnemers" van deze Parlisactiviteit of via e-mail (cie.vws@tweedekamer.nl).

Bijlage

Deelnemers

 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • E. Ziengs (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A.G. Wolbert (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Gesprek met de Gezondheidsraad over het concept werkprogramma 2017 en de voortgang van het adviestraject Myalgische Encefalomyelitis (ME).

 2. 2

  Brief van de Gezondheidsraad over de installatie van een commissie die het advies met betrekking tot de stand van de wetenschap omtrent Myalgische Encefalomyelitis (ME) zal opstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Planning van de adviesaanvraag over pneumokokkenvaccinatie bij ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanwezig namens de Gezondheidsraad:

  • dhr. prof.dr. W.A. van Gool, voorzitter
  • dhr. prof.dr.  J.L. Severens, vicevoorzitter
  • mw. mr. M.C. Kerkhof, algemeen secretaris