Agendapunten

 1. Voortgangsrapportage

  Te behandelen:

 2. Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en INnovatie (TWIN) 2014–2020" van Rathenau Instituut

 3. Aanbieding AWTI-advies "Durven delen"

  Te behandelen:

 4. Aanbieding rapport "Chinese borden: financiële stromen en prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire onderzoek" van Rathenau Instituut

 5. Aanbieding rapport "Feiten en cijfers: de publieke kennisorganisaties" van Rathenau Instituut

 6. Reactie op verzoek commissie inzake het “falend beleid van NWO ten aanzien van open access en CRIS”

  Te behandelen:

 7. Reactie op het advies ”Klaar voor de Toekomst” van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI)

  Te behandelen:

 8. Aanbieding AWTI-advies 'Klaar voor de Toekomst? Naar een brede strategie voor ICT'

  Te behandelen:

 9. Inbedding van ZonMw in de nieuwe NWO-organisatie

  Te behandelen:

 10. Kabinetsreactie Nationale Wetenschapsagenda

  Te behandelen:

 11. Onderzoek naar belemmeringen voor doorgroei van academische start-ups

  Te behandelen:

 12. Reactie op het KNAW-advies "Bouwen aan Biosecurity; beoordelen van dual-use-onderzoek”

  Te behandelen:

 13. Advies van het Rathenau Instituut over de implicaties van vier scenario’s voor het wetenschapsbestel

  Te behandelen:

 14. Aanbieding publicatie 'Valorisatie: onderzoekers doen al veel meer dan ze denken' van Rathenau Instituut

 15. Informatie omtrent de evaluatie van de richtlijn die gemaakt is over de financiering van de onderzoeksscholen

  Te behandelen: