Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

2 juni 2016
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • P.J. Duisenberg (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Toetreding Nederland tot het Unesco Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water 2001

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding advies Raad voor Cultuur basisinfrastructuur 2017-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van de beantwoording van brieven van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN) en De Detector Amateur (DDA) over uitzondering voor metaaldetectie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het inspectierapport "Zicht op de rijkscollectie" van de Erfgoedinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluit tot deelneming in een vijftal gemeenschappelijk regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nota n.a.v. het verslag Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Lijst van vragen en antwoorden over de uitvoering van de motie-Ouwehand over de positie van de popmuziek (Kamerstuk 32 820, nr. 183)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Rapportage burgerbrieven 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding advies "De volle breedte van onderwijskwaliteit" van Onderwijsraad

 11. 11

  Nadere informatie over asielzoekerskinderen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake een reactie op twee moties over de beroepspraktijkvorming in het mbo (Kamerstuk 31 524, nr. 286)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging Bescherming namen en graden hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding rapport OESO-stelselreview

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

  Voor de periode 9 - 20 mei 2016 (week 19-20): geen nieuwe EU-voorstellen.
 16. 16

  Dyslexie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wet ‘ruimte voor nieuwe scholen’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

  Ter informatie:

  Te agenderen debatten (totaal 76 op de lijst)
  37. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
  40. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (staatssecretaris OCW; in afwachting van monitor Plaatsingswijzers, juni)
  41. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (minister OCW)
  52. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (staatssecretaris OCW)
  54. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (minister OCW)

   
  Te agenderen dertigledendebatten (totaal 27 op de lijst)
  17. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (staatssecretaris OCW) (eerst rondetafelgesprek plannen)
 19. 19

  Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015 met een uur verlengen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rondetafelgesprek kleuteronderwijs

  Besluit: vastgesteld is de lijst van genodigden. In de eerstvolgende vergadering zal worden teruggekomen op de verdere vraagstelling.