Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 2-6-2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 2-6-2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
10
Aanbieding advies "De volle breedte van onderwijskwaliteit" van Onderwijsraad
15
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

Details

Voor de periode 9 - 20 mei 2016 (week 19-20): geen nieuwe EU-voorstellen.
18
Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

Details

Ter informatie:

Te agenderen debatten (totaal 76 op de lijst)
37. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
40. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (staatssecretaris OCW; in afwachting van monitor Plaatsingswijzers, juni)
41. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (minister OCW)
52. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (staatssecretaris OCW)
54. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (minister OCW)

 
Te agenderen dertigledendebatten (totaal 27 op de lijst)
17. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (staatssecretaris OCW) (eerst rondetafelgesprek plannen)
20
Rondetafelgesprek kleuteronderwijs

Details

Besluit: vastgesteld is de lijst van genodigden. In de eerstvolgende vergadering zal worden teruggekomen op de verdere vraagstelling.