Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

2 maart 2016
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • H. Neppérus (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A.Z. Merkies (SP)
 • W. Koolmees (D66)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 18 februari 2016 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Opnemen van een garantie in de begroting voor de individuele kredietlijn (‘brugfinanciering’) aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Merkies over de totstandkoming van de nota van wijziging van de Fiscale verzamelwet 2014 met betrekking tot de daarin geregelde fiscale aftrekbaarheid van coco’s (contingent convertibles) naar aanleiding van een WOB-verzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven over de nieuwe strategie van NS

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de nazorg bij beleggingsverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries over het verhogen van de grens voor de investeringstoets voorleggen aan de AFM

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 15 februari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanpak herbeoordeling rentederivaten MKB

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de reactie van de Autoriteit Financiële Markten ter uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over ‘het verhogen van de grens voor de investeringstoets voorleggen aan de AFM’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op fiscale moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over tijdelijke vrijstelling zeehavenbeheerders (Kamerstuk 34 003, nr. 15)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  -
 18. 18

  Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  -
 19. 19

  Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  -
 20. 20

  Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer: "Meer aandacht voor resultaten nodig om de verlening van technische bijstand aan Griekenland te verbeteren"

 21. 21

  Invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapporten van de Auditdienst Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overhandigen Financieel Jaarverslag Rijk 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing te verzorgen over begrotingsreserves op 24 maart tussen 10.00 en 11.00 uur

  Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan een technische briefing van de Algemene Rekenkamer over begrotingsreserves en verzoekt om na te gaan of er bij de commissie EZ interesse is voor een dergelijke briefing.
  Noot:
  Voorafgaand aan de publicatie geeft de Algemene Rekenkamer de volgende informatie over het onderzoek:
  • Als een minister budget wil bestemmen voor een specifiek doel, maar niet goed kan voorspellen hoe hoog bepaalde uitgaven zullen zijn of in welk jaar die zullen vallen, kan de minister voorstellen om een begrotingsreserve in te stellen. De minister zet dan geld apart op een rekening van het Ministerie van Financiën.
  • De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht hoe de begrotingsreserves zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en wat in de praktijk de voor- en nadelen zijn van dit instrument. Daarnaast heeft zij gekeken naar de verschillen en overeenkomsten met andere instrumenten die worden gebruikt om geld te reserveren binnen de begroting.
  • Aanleiding om de begrotingsreserves onder de loep te nemen vormt het feit dat het aantal begrotingsreserves, en ook de hoeveelheid geld die ermee is gemoeid, tussen 2009 en 2014 aanzienlijk is toegenomen. In dit onderzoeksrapport wordt een totaaloverzicht gegeven van begrotingsreserves en worden de omvangrijkste (bij de ministeries van EZ en VenJ) nader toegelicht.
 25. 25

  Uitnodiging commissie TAXE 2 van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering d.d. 18 april 2016

 26. 26

  Fiche: Richtlijn Country-by-Country-reporting tussen belastingdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstellen Europese Commissie tegen belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari 2016 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen, FIN, week 5 en 6, 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 maart 2016 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek ambassade van Finland, namens Finse commissie voor Financiën – fiscale divisie, om gesprek met vaste commissie voor Financiën over actuele fiscale kwesties, de economie, de toekomst van de Europese Unie en de euro en migratie d.d. 18 mei 2016

 32. 32

  Voortgang rondetafelgesprek trustsector

  Besluit: Besloten is de twee blokken met genodigden om te draaien: 1. toezichthouder en wetenschap, en 2. trustkantoren en belanghebbenden.
  Noot:
  • Tijdens de procedurevergadering van 18 februari 2016 is besloten dat het rondetafelgesprek wordt ingedeeld in twee blokken: 1. trustkantoren en belanghebbenden, en 2. toezichthouder en wetenschap.
  • De uitgenodigde organisaties en namen van de genodigden worden na bevestiging van deelname bekendgemaakt.
  • Dit agendapunt is besproken in het besloten gedeelte van de procedurevergadering.
 33. 33

  Werkbezoek aan de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data