Wetgevingsoverleg : Media

De vergadering is geweest

16 november 2015
11:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • T.M.Ch. Elias (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • N.P.M. Klein (Klein)

Agendapunten

 1. 1

  Mediabegroting 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Concessiebeleidsplan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het onderzoek landenvergelijking nieuwedienstenprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Mohandis over maximale transparantie over de kosten van programmering op het niveau van de genres bij de NPO

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen van de commissie over toezeggingen, gedaan in het wetgevingsoverleg over de mediabegroting 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding van het besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende de verwerving van de uitzendrechten van samenvattingen van de eredivisie door de NOS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nederlandse reactie op internetconsultatie over de toekomst van de richtlijn audiovisuele mediadiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Status van NPO 1 als nationale rampenzender

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op het voorstel van ROOS 'het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rechterlijke uitspraak betreffende de zaak tussen de Telegraaf en de NPO over programmagegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Journalistiek, toezeggingen gedaan in het wetgevingsoverleg over de mediabegroting van 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van de leden Pieter Heerma en Segers over samenwerkingsverbanden tussen publieke en private mediabedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  SPREEKTIJDEN

  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn):
  • VVD 15 min
  • PvdA 15 min
  • SP 9 min
  • CDA 9 min
  • PVV 9 min
  • D66 9 min
  • ChristenUnie 6 min
  • GroenLinks 6 min
  • SGP 6 min
  • 50PLUS 6 min
  • Klein 6 min
  Totaal 96 minuten

  Begrotingsvolgorde: SP, VVD, CDA, PvdA, PVV, D66, CU, GL, SGP, 50PLUS, Klein

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
 16. 16

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Ontwerpbesluit op de aanvragen door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) van nieuwe aanbodkanalen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen van de commissie over de stand van zaken over de uitvoering van de motie van de leden Segers en Huizing over het verkennen van de mogelijkheid van een à la cartemenu

  Te behandelen:

  Loading data