Debat geweest
28 oktober 2015 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 28 oktober 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst PV cie. VWS d.d. 28 oktober 2015

Deelnemers


Agendapunten

5
Reactie op de motie van het lid Van der Staaij c.s. over een goede uitwisseling van informatie tussen de ggz en andere partijen (Kamerstuk 29279, nr. 254)

Te behandelen:

11
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2016 (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 5)

Te behandelen:

23
Lijst van vragen en antwoorden over de Verkoop en Ontwikkeling Antonie van Leeuwenhoek terrein in Bilthoven en uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc (Kamerstuk 33567, nr. 4)

Te behandelen:

24
Lijst van vragen en antwoorden over de beantwoording van de vragen van de commissie inzake informatie over ontwikkeling Sproncklaboratorium (Kamerstuk 33567, nr. 5)

Te behandelen:

37
Reactie op verzoek commissie inzake de Kamer te informeren binnen welke termijn de aangekondigde novelle tegemoet kan worden gezien zoals genoemd in de brief d.d. 10 juli 2015 (Kamerstuk 33683, nr. 56)

Te behandelen:

42
Bewindspersoon verzoeken om reactie op "Tweede deelrapport over decentralisatie jeugdhulp" van de Kinderombudsman vóór het WGO Jeugd d.d. 16 november 2015

Te behandelen: