Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vkc VWS d.d. 1 juli 2015
Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE - Agenda procedurevergadering VWS 1 juli 2015 - agendapunten toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
34210 XVI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

5
6
34203 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Te behandelen:

7
Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg

Te behandelen:

16
Reactie op verzoek commissie inzake een standpunt op het NZa-rapport “Zorgcontracten in kaart” (Kamerstuk 29 689, nr. 600) en duiding of zorgverzekeraars aan hun zorgplicht voldoen

Te behandelen:

23
Nader onderzoek op juridische houdbaarheid van het aangenomen amendement van de leden Leijten en Van Gerven m.b.t. de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen over (33683, nr.54)

Te behandelen:

28
Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015, over belangenverstrengeling bij een arts van het VUmc met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Te behandelen:

37
Reactie op verzoek commissie inzake het artikel in het Financiële Dagblad van 25 maart 2015 over het gepubliceerde onderzoek van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (IBMG) van de Erasmus Universiteit

Te behandelen:

49
Reactie op verzoek commissie om uitbreiding onderzoeksvragen n.a.v. de uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber over een uitzondering voor huisartsen op de Mededingingswet (29689, nr. 581)

Te behandelen:

54