Algemeen overleg

EU Defensieraad

Algemeen overleg: "EU Defensieraad"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2015, over de EU Defensieraad
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg EU Defensieraad d.d. 12 februari 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten