Debat geweest
15 januari 2014 | 13:30 - 14:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 15 januari 2014
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergaderingn VWS 15 januari 2014 - 13.30-14.45 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

5
Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg inzake het intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg (Kamerstuk 33 109, nrs. 12 en 13)

Te behandelen:

19
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 33 805 XVI)

Te behandelen:

44
58
Rappel brief aan staatssecretaris VWS inzake structurele problemen rondom het openen van een bankrekening voor een pleegkind

Te behandelen:

59
Verzoek Ango tot aanbieding petitie voorafgaand aan debat over Wtcg (33726) d.d. 20 januari 2014