Debat geweest
20 november 2013 | 14:00 - 15:30
Gesprek

Gesprek met de initiatiefnemers voor het Burgerinitiatief Ziekte van Lyme over het advies van de Gezondheidsraad "Lyme onder de loep" en de reactie van de minister van VWS

Gesprek: "Gesprek met de initiatiefnemers voor het Burgerinitiatief Ziekte van Lyme over het advies van de Gezondheidsraad "Lyme onder de loep" en de reactie van de minister van VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie - Gesprek met de initiatiefnemers voor het Burgerinitiatief Ziekte van Lyme over het advies van de Gezondheidsraad "Lyme onder de loep" - 20 november 2013 - 14.00-15.30; ivm namen aanwezigen

Deelnemers


Agendapunten

1
Gesprek met de initiatiefnemers voor het Burgerinitiatief Ziekte van Lyme over het advies van de Gezondheidsraad "Lyme onder de loep" en de reactie van de minister van VWS
3
Aanbieding advies 'Lyme onder de loep' van GR
4
Reactie Burgerinitiatief Ziekte van Lyme, namens Stichting Tekenbeetziekten, op advies van Gezondheidsraad 'Lyme onder de loep'
5
Reactie NVLP op rapport 'Lyme onder de loep' van de Gezondheidsraad
6
Voorstel Burgerinitiatief Ziekte van Lyme i.v.m. invulling gesprek over advies Gezondheidsraad 'Lyme onder de loep'