Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

6 november 2012
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • M.I. Hamer (PvdA)
 • M. Azmani (VVD)
 • P.E. Heerma (CDA)
 • M.E. Huizing (VVD)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • T. Kuzu (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • B. Madlener (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • R.A. van Vliet (PVV)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  33327 Derde nota van wijziging inzake de Wet vereenvoudiging regelingen UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt om een reactie op het bericht in het Parool van 27 september dat gepensioneerden moeite hebben om rond te komen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding afschrift van de brief aan FNV Bondgenoten in antwoord op de brieven van 20 april en 24 juli 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nadere toelichting van De Nederlandsche Bank (DNB) op de UFR-methodiek

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek Karabulut over dat het Sw-bedrijf BaanStede wil stoppen als werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Informatie m.b.t. de Wet vereenvoudiging regelingen UWV met een reactie op amendement Heerma (33327, nr. 14) inzake de calamiteitenregeling winterse omstandigheden en informatie over dagloonregels

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overgangsrecht levensloopregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de brief van de Nationale ombudsman ten geleide van het rapport ‘Schulden komen nooit alleen – Aandachtspunten voor behoorlijke schuldhulpverlening’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de brief van de heer Froger, ambassadeur van de gezamenlijke Voedselbanken over de tekorten van de voedselbanken en de gevolgen daarvan voor – met name – gezinnen met kinderen(sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de motie van de leden Azmani en Dijkgraaf (33161, nr. 50) over een vrijwillige overstap van de oude naar de nieuwe Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afgeronde onderzoeken en actualiteiten m.b.t. financiering WWB

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitnodiging voor werkbezoek aan UWV

 15. 15

  Nadere planning uitgestelde algemeen overleggen

  Het betreft de volgende algemeen overleggen:

  • AO arbeidsmarktbeleid (ontwikkelingen arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit)  (was 31 oktober en 7 november 2012)
  • AO arbeidsomstandigheden (was 1 november 2012)
  • AO armoede- en schuldenbeleid (was 8 november 2012)
  • AO Wsw/Wajong (was 8 november 2012)

  Besluit: Plannen vóór begrotingsbehandeling 2013 van het ministerie SZW

 16. 16

  Werkbezoek De Normaalste Zaak

 17. 17

  Uitkomst inventarisatie technische briefing door Algemene Rekenkamer ten behoeve van de begrotingsbehandeling 2013

  • Naar aanleiding van de inventarisatie ten behoeve van de besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer ten behoeve van de begrotingsbehandeling 2013 hebben zich 14 leden aangemeld.
  • Het gaat om de leden:

           Azmani (VVD) 
           Hamer (PvdA) 
           Heerma (CDA) 
           Huizing (VVD) 
           Karabulut (SP) 
           Kerstens (PvdA) 
           Kuzu (PvdA) 
           Tellegen (VVD) 
           Ulenbelt (SP) 
           Vermeij (PvdA)
           Van Vliet (PVV)
           Voortman (GroenLinks)
           Van Weyenberg (D66) en
           Yücel (PvdA) .

   Besluit: De technische briefing zal doorgang vinden op donderdag 8 november van 14.00 -15.00 uur

 18. 18

  Informele kennismaking nieuwe bewindspersonen SZW

  De bijeenkomst zal, onder voorbehoud, plaatsvinden op dinsdag 13 november 2012 van 16.00-17.30 uur

  Nader: in verband met samenvallen met het debat over de regeringsverklaring zal naar een ander geschikt moment worden gezocht.

 19. 19

  Verzoek aan regering om actualisering en prioriteitsstelling ten aanzien van de geagendeerde onderwerpen van de algemeen overleggen in de komende periode

  Te behandelen:

  Loading data