Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS - 1 juni 2011
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 1 juni 2011 10.30-11.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Zie voor brievenlijst bij het activiteitenoverzicht: de procedurevergadering (besloten gedeelte) (10.15-10.30 uur) op het tabblad agenda.
2
Mededelingen

Details

De voorzitter deelt mee dat Anne Mulder vader is geworden van een dochter met de naam Maud. Namens de commissie zal er een passende attentie vergezeld van  felicitaties worden verstuurd.

3
Terug naar de praktijk: aanbevelingen voor het behoud van de unieke positie van de huisarts als spil in het web binnen de huisartsenzorg en eerste lijn

Te behandelen:

36
Rappelbrieven

Details

Verzocht zal worden de onderzoeksresultaten toe te zenden over exclusietesten Huntington. Voorts zal worden verzocht om spoedige toezending van de brief over de (jaarlijkse)Auschwitzherdenking.