Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BIZA d.d. 28 april 2011
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering BIZA d.d. 28 april 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
9
Aanbieding briefadvies 'Twee bestuurslagen principe' van de Rob
10
Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

Te behandelen:

29
Concept programma Provincie Fryslân t.b.v. werkbezoek aan de Waddeneilanden d.d. 26 en 27 mei 2011
31
Herindelingsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer (32677)

Details

Besluit: de griffier machtigen om onmiddellijk na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag het wetsvoorstel voor plenaire behandeling aan te melden.

Te behandelen:

34
Uitnodiging door de ambassadeur van Duitsland inzake het twintigjarig bestaan van het Verdrag van Anholt op 23 mei 2011