Rondetafelgesprek : Wetsvoorstel Harmonisatie Peuterspeelzalen en kinderopvangcentra, en gem. onderwijsachterstandenbeleid (31989)

De vergadering is geweest

16 september 2009
20:15 - 21:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Deelnemers

 • M. Kraneveldt-van der Veen (PvdA)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • I. Dezentj√© Hamming-Bluemink (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Deelnemers rondetafelgesprek

  • Janneke Oude Alink, VNG
  • Joan Worp, GGD
  • Ton Biesta, Branchebestuur welzijn en maatschappelijke dienstverlening van de MO-groep
  • Ina Brouwer, MO groep kinderopvang
  • Ileen Purperhart, de Branchevereniging ondernemers in de Kinderopvang
  • Gjalt Jellesma, BOinK
  • Finnie Deijs, Landelijk Platform Peuterspeelzalen
  • Liesbeth Verheggen, AOB (komt namens de vakbonden CNV Onderwijs, CHMF en AVS)
  • Kete Kervezee, PO-raad