Homepage

De kandidaat-bewindspersonen van het nieuwe kabinet presenteren zich op donderdag 20, vrijdag 21, maandag 24 en woensdag 26...
Lege commissiezaal schuin van achteren gefotografeerd. Zichtbaar zijn de stoelen op de publieke tribune en links in de verte de tafels voor de Kamerladen.

Nieuws uit de Kamer


Innovaties bij dijkversterking

Hoe blijft Nederland zo weerbaar mogelijk tegen extreem weer en zeespiegelstijging? Experts op dit gebied delen hun kennis...

Het vragenuur van dinsdag 18 juni

Het vragenuur van dinsdag 18 juni gaat over de volgende onderwerpen: bedreigingen tegen politieagenten, de integriteit van de...

Uitgelicht


Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...


0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Bezorgde paardenhouders mbt Ruimte voor Defensie

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Defensie

Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering IenW

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Digitale Zaken

Zorgverzekeringsstelsel

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Terrorisme/extremisme

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Zero-emissiezones

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Ruimte voor Defensie

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Defensie

Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiƫn

Ambtelijke briefing op het gebied van het masterplan basisvaardigheden en het toezicht op de basisvaardigheden

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Humanitaire hulp Gaza

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Veteranen

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Defensie

Debatten in het kort

Wetsvoorstellen

Verzamelwet BZK 20XX
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Jonge H.M. de (CDA)
Indiener H.M. de Jonge minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties