Homepage

16 april 14:00 - 15:00 uur
Wetgevingsoverleg

Economische Zaken en Klimaat

Thorbeckezaal B67
De Tweede Kamer staat op maandag 15 april in het teken van jongeren en politiek. Tijdens het Nationale...
Jongeren in debat in de bankje van de plenaire zaal

Nieuws uit de Kamer


Uitgelicht


Rondetafelgesprek over het mbo

Hoe staat het met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil zich nader...


0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Nu live: Toekomstverkenning vervolgonderwijs

- uur
Notaoverleg
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nu live: Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - systeem

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Debatten in het kort

Het tekort aan gevangenispersoneel

11 april 2024, debat - Lang niet iedereen die tot een celstraf is veroordeeld, zit op dit moment in de gevangenis. De oorzaak: een tekort aan gevangenismedewerkers. De Kamer roept minister Weerwind (Rechtsbescherming) ter verantwoording.

Wetsvoorstellen

Wet bemanning zeevarenden
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Indiener M.G.J. Harbers minister van Infrastructuur en Waterstaat