Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023’

Beslisnota bij Kamerbrief Rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023’.

2023D02029

Brieven regering

Verzamelbrief jeugdbescherming

Verzamelbrief jeugdbescherming. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE JEUGD, FAMILIE EN AANPAK CRIMINALITEITSFENOMENEN TEAM JEUGDBESCHERMING  DATUM 24 JANUARI 2023 ONS KENMERK 4435851 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE JEUGD, FAMILIE EN AANPAK CRIMINALITEITSFENOMENEN TEAM JEUGDBESCHERMING  DATUM 24 JANUARI 2023

2023D02286

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 293 Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet om een omissie in het overgangsrecht te herstellen Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de

2023D02960

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 293 Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet om een omissie in het overgangsrecht te herstellen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding De Aanvullingswet bodem Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet) is gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2020, 87)

2023D02955

Moties

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over het CARICOM-tienpuntenplan expliciet behandelen in dialogen met nazaten (t.v.v. 36284-12)

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over het CARICOM-tienpuntenplan expliciet behandelen in dialogen met nazaten (t.v.v. 36284-12). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 284 Slavernijverleden Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 12 Voorgesteld De Kamer,

2023D03167

Overige Kamerstukken

Sprekerslijst

Sprekerslijst. ________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie JA21 D66 = Democraten 66 SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij PVV = Partij voor de Vrijheid DENK CDA = Christen-Democratisch Appèl Volt SP = Socialistische Partij Fractie Den Haan PvdA = Partij van de Arbeid BBB

2023D00963

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 januari 2023, over het bericht ’Minister Adema heeft Kamer en boeren verkeerd geïnformeerd en komt met slechte boodschap’

Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 januari 2023, over het bericht ’Minister Adema heeft Kamer en boeren verkeerd geïnformeerd en komt met slechte boodschap’. Tijdlijn In de Regeling van Werkzaamheden van 24 januari 2023 is door de Tweede Kamer een informatieverzoek gedaan. Er is

2023D02410

Overige Kamerstukken

Rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023’

Rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023’.

2023D02028

Moties

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over veranderingen van achternamen financieren en DNA-onderzoek faciliteren (t.v.v. 36284-9)

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over veranderingen van achternamen financieren en DNA-onderzoek faciliteren (t.v.v. 36284-9). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 284 Slavernijverleden Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 9 Voorgesteld De Kamer,

2023D03166

Brieven regering

Rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023’

Rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023’. vrij stabiel is gebleven, is gerelateerd aan het feit dat de sancties tegen Rusland tot dusver niet zijn gericht op handel in landbouwproducten en kunstmest – dit in verband met de effecten op wereldwijde voedselzekerheid. Naast de oorlog, en hier deels ook

2023D02027

Overige Kamerstukken

Sprekerslijst

Sprekerslijst. ________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie JA21 D66 = Democraten 66 SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij PVV = Partij voor de Vrijheid DENK CDA = Christen-Democratisch Appèl Volt SP = Socialistische Partij Fractie Den Haan PvdA = Partij van de Arbeid BBB

2023D02930

Moties

Gewijzigde motie van het lid Leijten over langdurige Nederlandse betrokkenheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernij- en koloniale geschiedenis (t.v.v. 36284-6)

Gewijzigde motie van het lid Leijten over langdurige Nederlandse betrokkenheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernij- en koloniale geschiedenis (t.v.v. 36284-6). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 284 Slavernijverleden Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Ter vervanging van die gedrukt

2023D03168

Overige Kamerstukken

Sprekerslijst

Sprekerslijst. ________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie JA21 D66 = Democraten 66 SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij PVV = Partij voor de Vrijheid DENK CDA = Christen-Democratisch Appèl Volt SP = Socialistische Partij Fractie Den Haan PvdA = Partij van de Arbeid BBB

2023D02929

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Agema en Van der Staaij ter vervanging van nr. 5 over het laten vervallen van artikel 58d over de noodbevoegdheid

Gewijzigd amendement van de leden Agema en Van der Staaij ter vervanging van nr. 5 over het laten vervallen van artikel 58d over de noodbevoegdheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 194 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of

2022D51094

Amendementen

Amendement van het lid Hijink over een afwegingskader ten behoeve van de toetsing van de proportionaliteit van de maatregelen

Amendement van het lid Hijink over een afwegingskader ten behoeve van de toetsing van de proportionaliteit van de maatregelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 194 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging

2022D47697

Naar boven