Aan minister Slob- Rappel commissiebrief over het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Aan minister Slob- Rappel commissiebrief over het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden. Logo. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Plaats en datum: Den Haag,


Aan Slob - reactie kenniscenturm Makkelijk Lerenden vragen mede gelet op de investeringen voor onderwijs aan hoogbegaafden

Aan Slob - reactie kenniscenturm Makkelijk Lerenden vragen mede gelet op de investeringen voor onderwijs aan hoogbegaafden. Logo. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs


Verzoek reactie minister op bericht van Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Verzoek reactie minister op bericht van Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden. Betreft: Aankondiging rondvraagpunt vh lid Rudmer Heerema: verzoek reactie minister op bericht van Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden(t.b.v. OCW-procedurevergadering van wo 22 mei a.s.) Van: Heerema, Rudmer Verzonden: maandag


Reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

Reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs.  31497-332  2019Z17518  Passend onderwijs   


Plenaire vergadering: VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (31497, nr. 336)

Plenaire vergadering: VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (31497, nr. 336).  31497-336  2019Z25717  Passend onderwijs     31497-343  2020Z01413  Passend onderwijs     31497-341  2020Z01411  Passend onderwijs     31497-340  2020Z01410