Aan minister Slob- Rappel commissiebrief over het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Lerenden Ons kenmerk: 2019D29612 Geachte heer Slob, In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2019 is gesproken over de nog niet door u beantwoorde commissiebrief van 22 mei jl. inzake het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden. De commissie heeft

4 jul 2019
2019D29612

Aan Slob - reactie kenniscenturm Makkelijk Lerenden vragen mede gelet op de investeringen voor onderwijs aan hoogbegaafden

Onderwijs en Media Plaats en datum: Den Haag, 22 mei 2019 Betreft: Verzoek reactie minister op bericht van Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden Ons kenmerk: 2019D21162 Geachte heer Slob, De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brief ontvangen d.d. 20 mei 2019 van het Kenniscentrum

22 mei 2019
2019D21162

Verzoek reactie minister op bericht van Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Betreft: Aankondiging rondvraagpunt vh lid Rudmer Heerema: verzoek reactie minister op bericht van Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden(t.b.v. OCW-procedurevergadering van wo 22 mei a.s.) Van: Heerema, Rudmer Verzonden: maandag 20 mei 2019 13:12 Aan: Kler de E.C.E. Onderwerp: FW: [CONTR_SPF]Mail Onderwijscommissie

20 mei 2019
2019D20648

Politie: meer diversiteit maar geen hoofddoek

hebben een groter leer- en aanpassingsvermogen, helpen tunnelvisie te voorkomen en dragen bij aan een inclusieve werkcultuur. Hoofddoek Het toestaan van de hoofddoek voor politieagenten maakt het makkelijker om vrouwen met een migratieachtergrond te werven, denkt politiechef Aalbersberg. Een aantal