Het bericht ‘Jezelf van ziek naar gezond eten met een plantaardig dieet. Soms kan het echt’

kennis over gezonde leefstijl en voeding als medicijn bij (chronische) ziekten uit te breiden Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen 2


Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het meten van luchtkwaliteit nabij drukke wegen in de bebouwde kom

Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het meten van luchtkwaliteit nabij drukke wegen in de bebouwde kom. van Veldhoven - Van der Meer 1 EEA Technical report, 2011, The application of models under the European Union's Air Quality Directive - https://www.eea.europa.eu/publications/fairmode/download


Nalatigheid bij de NVWA bij ingrijpen in slachthuizen waar onvoldoende maatregelen werden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus

Vraag 21 Wanneer gaat u afdwingen dat de RIVM-richtlijnen wel worden nageleefd, waar de Kamer u al op 7 mei toe opriep middels de aangenomen motie van de leden Van Esch en Ouwehand (Kamerstuk 25 295, nr. 345) Vraag 22 Wanneer kan de Kamer het nationale plan van aanpak om de uitbraak van het coronavirus