Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (706)

U zoekt op ‘schriftelijke vragen van esch’

Overige Kamerstukken

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Parlementair agenda punt 12-04-2022 Toezicht en Handhaving Afgedaan met Kamerbrief 08-07-2022 Afgedaan met Kamerbrief Versterking VTH-stelsel De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vragen van het lid...

2024D16285

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Thijssen, Hermans en Erkens over de vergunningverlening bij DOW naar aanleiding van het artikel 'Hoe een groen megaproject muurvast zit door ruzie Dow en overheid’

Antwoord op vragen van de leden Thijssen, Hermans en Erkens over de vergunningverlening bij DOW naar aanleiding van het artikel 'Hoe een groen megaproject muurvast zit door ruzie Dow en overheid’. «RIE»). Nederland dient zich net...

2024D18937

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Kostic, Koekkoek, Bamenga, Gabriëls en Thijssen over Tata Steel en de HUMAN documentaire STAAL

4 miljoen ton staal? Antwoord 16. Zie hiervoor het antwoord op vraag 11. Vraag 17. Neemt u dit toekomstscenario dat in het gezondheidsultimatum wordt geschetst mee bij het uitvoeren van de aangenomen motie-Van Esch c.s. over...

2024D13202

Kamervragen

Tata Steel en de HUMAN documentaire STAAL

uitvoeren van de aangenomen motie-Van Esch c.s. over de effecten op gezondheid en milieu van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel alsnog onafhankelijk en transparant in beeld brengen?4 Zo nee, waarom niet? Vraag 18 Wanneer krijgt...

2024D12073

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over de uitzending ‘Vape-industrie heeft lak aan overheid’ van De Hofbar op 23 januari jl.

ik op dit moment. Vraag 9 Wanneer kunnen we het vergunningenstelsel van de verkoop van vapes verwachten, waartoe een meerderheid van de Kamer heeft besloten? Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, Aanhangsel 2 Antwoord 9 In mijn brief...

2024D06985

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht 'Grote zorgen bij medewerkers GGD Noord- en Oost-Gelderland: ‘Ik heb zoiets nog nooit eerder meegemaakt’'

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht 'Grote zorgen bij medewerkers GGD Noord- en Oost-Gelderland: ‘Ik heb zoiets nog nooit eerder meegemaakt’'. Rapport IGJ De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in de...

2024D05520

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Esch en Wassenberg over Nederlandse paling, vol met giftig PFAS

Antwoord op vragen van de leden Van Esch en Wassenberg over Nederlandse paling, vol met giftig PFAS. 845) verschillen de gerealiseerde vangsten van jaar tot jaar en zijn die ook afhankelijk van het natuurlijk aanbod van...

2024D03135

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Esch over de lozingsvergunning van Sitech

Antwoord op vragen van het lid Van Esch over de lozingsvergunning van Sitech. In de vergunning zijn voorwaarden opgenomen om er zeker van te zijn dat het bedrijf handelt zoals opgenomen in de aanvraag. Ook zijn...

2024D01944

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Esch en Wassenberg over de illegale handel in traditionele medicijnen, gemaakt van bedreigde en beschermde dier- en plantsoorten

Antwoord op vragen van de leden Van Esch en Wassenberg over de illegale handel in traditionele medicijnen, gemaakt van bedreigde en beschermde dier- en plantsoorten. Antwoord 13 Zoals aangekondigd in de beantwoording van vragen over de...

2024D01921

Overige Kamerstukken

Samengevoegde beslisnota's inzake Voorlopige beleidsreactie op rapportage ILT over de uitvoering van VTH taken in Caribisch Nederland

van taken. Toelichting Politieke context In de periode 2022 – 2023 zijn veel Kamervragen gesteld over de kwaliteit van de uitvoering van VTH door de lokale besturen.Op 20 juli zijn opnieuw schriftelijke vragen van de leden...

2024D00770

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg, Van Esch en Van Raan over Vergunning, Toezicht en Handhaving op de BES-Eilanden

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg, Van Esch en Van Raan over Vergunning, Toezicht en Handhaving op de BES-Eilanden. Tevens wordt een aantal aanbevelingen gedaan die tot doel hebben (bij het OLB) knelpunten snel en...

2024D00763

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het bericht ‘Provincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriek kankerverwekkende stoffen lekte’

Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het bericht ‘Provincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriek kankerverwekkende stoffen lekte’. Wel komt het signaal van zowel de provincie als de OD dat het vinden van geschikte...

2024D00784

Kamervragen

Antwoord op e vragen van het lid Van Esch over de artikelen ‘VN onderzoekt rol Nederlandse overheid in PFAS-schandaal VS’ en ‘export giftig PFAS-afval Chemours kan bijdragen aan schending mensenrechten, waarschuwt de VN’

Antwoord op e vragen van het lid Van Esch over de artikelen ‘VN onderzoekt rol Nederlandse overheid in PFAS-schandaal VS’ en ‘export giftig PFAS-afval Chemours kan bijdragen aan schending mensenrechten, waarschuwt de VN’. Zoals in de...

2024D00214

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Esch en Wassenberg over Nederlandse paling, vol met giftig PFAS

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Esch en Wassenberg over Nederlandse paling, vol met giftig PFAS. 11 ICES, «advice on fishing opportunities and conservation Ecoregions in the Northeast Atlantic, 1 November 2023, European eel (Anguilla...

2023D51301

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering I&W woensdag 20 december 2023. (PDF)

van de motie van het lid Van Esch c.s. over een landelijk toetsingskader waarmee ZZS-plannen van bedrijven kunnen worden gecontroleerd (Kamerstuk 22343-319) - 22343-389 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat...

2023D50847