Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (588)

U zoekt op ‘schriftelijke vragen van esch’

Kamervragen

Het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling.

Het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling.. 2023Z09412 (ingezonden 26 mei 2023) Vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het aansprakelijk stellen van bedrijven...

2023D22577

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering VWS d.d. 24 mei 2023 (PDF)

m.b.t. moties over geneesmiddelenbeleid ALS-patiënten - 29477-831 Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid. Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 1 juni 2023...

2023D22306

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Esch over de effectiviteit van het afschaffen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast

en fruit af te schaffen, hoe gaat u er dan voor zorgen dat groente en fruit betaalbaarder wordt voor iedereen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de consumptie van verse groente en fruit dan gestimuleerd wordt...

2023D21696

Kamervragen

Strandbebouwing en de toestemming voor de exploitatie van stranden door het Rijksvastgoedbedrijf, met name het Zuiderstrand in Den Haag

strand toe te staan? Vraag 14 Deelt u de mening dat stranden een bijzondere beschermingspositie verdienen in tijden waarin natuurbescherming, klimaatverandering en zeespiegelstijging zo nadrukkelijk de aandacht vragen? Zo ja, hoe gaat u dat vanuit...

2023D21667

Kamervragen

Het gat in de voedselkringloop: menselijke mest.

4 Kamerstuk 21 501-32, nr. 1435. 5 The Guardian, 18 januari 2023, «Cabbage-growing experiment shows human waste can be good to use as fertiliser» (Cabbage-growing experiment shows human waste can be good to use as fertiliser...

2023D21312

Kamervragen

De gezondheidskosten van het eten van vlees.

5 Bio Journaal, 1 december 2022, «Onderzoek ProVeg: 71 keer meer overheidsgeld naar vlees en zuivel dan naar alternatieven» (https://www.biojournaal.nl/article/9483137/onderzoek-proveg71-keer-meer-overheidsgeld-naar-vlees-en-zuivel-dan-naar-alternatieven/). Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, Vragen 2

2023D21302

Commissieverslagen

Conceptverslag Leefomgeving

en uw keuze. Ik hoor dat u de keuze maakt om eerst een SO te doen en dan een tweeminutendebat. De heer Haverkort (VVD): Ja, ik heb meer vragen dan die ik in twee minuten kan...

2023D22175

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het bericht ‘RIVM: Onduidelijk of kankerverwekkende stof in natuurplassen vrijkomt na stort granuliet’

Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het bericht ‘RIVM: Onduidelijk of kankerverwekkende stof in natuurplassen vrijkomt na stort granuliet’. Vraag 14 Hoe kan het dat u zich nu opnieuw niet aan deze afspraak...

2023D20503

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg, Van Esch en Vestering over natuurherstel na drugsdumpingen

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg, Van Esch en Vestering over natuurherstel na drugsdumpingen. In het geval van drugsafvaldumpingen zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, verschillende wetten van toepassing. Het is daarmee ook afhankelijk van...

2023D20364

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 17 mei 2023 (PDF)

niet-handhaven handelsverbod plastic rietjes - 28694-156 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 11 45. Agendapunt: Verslag schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen - 19 april 2023 Antwoorden op vragen...

2023D19964

Kamervragen

De publicatie van het onderzoek van Investico en EenVandaag in het bericht 'Een groenstrook is niet genoeg'

De publicatie van het onderzoek van Investico en EenVandaag in het bericht 'Een groenstrook is niet genoeg'. Vraag 10 Kunt u een tijdpad schetsen waarin de WHO-normen worden behaald conform de motie van de leden Bouchallikh...

2023D19770

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Esch over de Nutri-Score

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Esch over de Nutri-Score. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven...

2023D19754

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst PV VWS d.d. 10 mei 2023 (PDF)

Verantwoordingsstukken VWS 2022 - 2023Z07647 Besluit: Zie noot. Noot: 1. De commissie stemt in met het voorgestelde proces, inclusief de voorgestelde schriftelijke afstemming van de inbreng van de rapporteurs. 2. De commissie stemt in met de...

2023D19551

Kamervragen

De effectiviteit van het afschaffen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast

https:// www.theportugalnews.com/news/2023-03-24/0-vat-for-essentials/76027). kv-tk-2023Z07949 ’s-Gravenhage 2023 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, Vragen 1 Vraag 5 Bent u het ermee eens dat het afschaffen van btw op groente en fruit niet is bedoeld om de vermogensongelijkheid op te lossen...

2023D18794

Kamervragen

Het bericht ‘RIVM: Onduidelijk of kankerverwekkende stof in natuurplassen vrijkomt na stort granuliet’

Het bericht ‘RIVM: Onduidelijk of kankerverwekkende stof in natuurplassen vrijkomt na stort granuliet’. 2 Website De Gelderlander, 4 mei 2023 (https://www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/het-isde-angst-die-we-altijd-hebben-gehad-toch-risico-op-giftige-stoffen-in-plassen-over-de maas~a5279239/) Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, Vragen 2

2023D18796