Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (682)

U zoekt op ‘schriftelijke vragen van esch’

Kamervragen

De VN dat de rol van de Nederlandse overheid onderzoekt bij het schenden van mensenrechten in de VS door PFAS-afval afkomstig van Chemours

export van pfas-afval van Chemours in Dordrecht naar Chemours in Fayetteville definitief wordt gestaakt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgen? Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, Vragen 3

2023D47607

Kamervragen

De illegale handel in traditionele medicijnen, gemaakt van bedreigde en beschermde dier- en plantsoorten

De illegale handel in traditionele medicijnen, gemaakt van bedreigde en beschermde dier- en plantsoorten. Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, Vragen 2

2023D47322

Kamervragen

De vergunning van Sitech om vervuild afvalwater van Chemelot te lozen op de Maas

2023–2024, Vragen 2 Vraag 17 Bent u het ermee eens dat Sitech dus een vergunning nodig heeft van Rijkswaterstaat in plaats van waterschap Limburg, gezien Sitech het afvalwater van Chemelot niet loost op oppervlaktewater – volgens...

2023D47317

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Esch over sepsis

Antwoord op vragen van het lid Van Esch over sepsis. Tegelijkertijd begrijp ik de zorgen van artsen dat een verhoogde alertheid onder het publiek kan leiden tot een toename van loos alarm op de toch al...

2023D47197

Kamervragen

Het voorkomen van medicijnresten in het water

afloopt? Vraag 11 Hoe worden hierbij de aanbevelingen uit de «Evaluatie Ketenaanpak Medicijnresten uit Water» over het versterken en verbeteren van de ketenaanpak meegenomen? Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, Vragen 2

2023D46630

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over leefomgeving

Hagen laten weten. Dat zal ik schriftelijk doen na afloop van deze vergadering. Ik moet het antwoord nu even schuldig blijven, maar misschien hoor ik het nog tijdens de vergadering. De voorzitter: Mevrouw Van Esch heeft...

2023D45307

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Akerboom over de gruwelijke jacht op kangoeroes in Australië die nog altijd wordt gesteund in Nederland door kangoeroeproducten te importeren

of kangoeroeleer is verwerkt te weren uit Nederlandse winkels, naar aanleiding van de aangenomen motie van het lid Van Esch (Kamerstuk 36 254, nr. 16) (Kamerstuk 32 852, nr. 266)? Vraag 13 Kunt u deze vragen...

2023D46442

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Hagen en Boucke over het bericht Provincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriekkankerverwekkende stoffen lekte

worden ingetrokken? Mededeling Begin november jl. zijn door de leden Hagen en Boucke (D66) en het lid Van Esch (PvdD) in totaal 30 schriftelijke vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel...

2023D46051

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen het lid Van Esch over het berichtProvincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriekkankerverwekkende stoffen lekte

Hagen en Boucke (beiden D66) d.d. 1 november 2023 Mededeling Begin november jl. zijn door de leden Hagen en Boucke (D66) en het lid Van Esch (PvdD) in totaal 30 schriftelijke vragen gesteld aan de Staatssecretaris...

2023D46053

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Esch over sepsis

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Esch over sepsis. 4 SEPSIS EN DAARNA, «Feiten over sepsis» https://www.sepsis-en-daarna.nl/alles-over-sepsis/ feiten-en-vragen/feiten-over-sepsis/. 5 The New England Journal of Medicine (NEJM), 3 augustus 2017, «Recognizing Sepsis as a Global Health...

2023D45774

Kamervragen

Het bericht ‘Provincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriek kankerverwekkende stoffen lekte’

Het bericht ‘Provincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriek kankerverwekkende stoffen lekte’. 1 november 2023 5 Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2022–2023, 2023Z01824. 6 Kamerstuk 28 089, nr. 266. 7 Kamerstuk 30 175, nr. 451. 8 Kamerstuk 22...

2023D45380

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 oktober 2023, over Externe veiligheid

Heijnen: Ik heb op dit moment geen uitsluitsel. Ik ga proberen om het te doen en laat even schriftelijk weten of dat ook gaat lukken. De heer Haverkort (VVD): Heel fijn. Staatssecretaris Heijnen: Als het niet...

2023D42866

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal (Kamerstuk 30175-448)

voor de Dieren-fractie zijn blij dat de Staatssecretaris eindelijk – na jarenlang aandringen van deze leden – aanvullende maatregelen tegen houtstook heeft aangekondigd, gezien de overlast en de grote negatieve gezondheidseffecten die houtstook met zich meebrengt...

2023D44250

Overige Kamerstukken

Pakket Belastingplan 2024

van de heer Omtzigt c.s. over het versoberen van de zogenaamde 30%regeling, het amendement-Erkens c.s. op stuk nr. 83 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine en het amendement-Van Raan/Van Esch op stuk...

2023D47612

Kamervragen

De gruwelijke jacht op kangoeroes in Australië die nog altijd wordt gesteund in Nederland door kangoeroeproducten te importeren

waarin bont, angorawol, dons van levend geplukte dieren of kangoeroeleer is verwerkt te weren uit Nederlandse winkels, naar aanleiding van de aangenomen motie van het lid Van Esch (Kamerstuk 36 254, nr. 16) (Kamerstuk 32 852...

2023D44274