Zoeken in Brieven regering

Zoekresultaten (1)

U zoekt op ‘pgb’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, 28/04/2015

Brieven regering

Voortgang trekkingsrecht PGB

Doelstellingen trekkingsrecht pgb De keuze van mensen om regie te voeren op hun eigen zorg en ondersteuning is een groot goed. Met de wettelijke borging van het pgb in de Jeugdwet, Wmo 2015, de Zvw en...

2015D15848