Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (551)

U zoekt op ‘online gokken’

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake Fiche: Mededeling EU raamwerk online gokken (Kamerstuk 22112, nr. 1516)

online gokken wil reguleren. Wat zijn de ervaringen in andere lidstaten van de EU? Voornoemde leden vinden dat met het reguleren van online gokken een grote gok wordt genomen nu het aantal online gokverslaafden enorm groeit...

2012D49208

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Bikker, Van Nispen, Van der Staaij en Mutluer over het bericht 'Zorgen om online gokken in de klas: ‘Ze denken snel geld te verdienen’'

1754. Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Zorgen om online gokken in de klas: «Ze denken snel geld te verdienen»»?1 Antwoord 1 Ja. Vraag 2 en 3 Bent u ervan op de hoogte dat...

2023D11710

Kamervragen

Het bericht 'Zorgen om online gokken in de klas: ‘Ze denken snel geld te verdienen’'

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zorgen om online gokken in de klas: «Ze denken snel geld te verdienen»» (ingezonden 13 februari 2023). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Zorgen om online...

2023D05690

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker, Van Nispen, Van der Staaij en Mutluer over het bericht 'Zorgen om online gokken in de klas: ‘Ze denken snel geld te verdienen’'

Minister Weerwind (Rechtsbescherming), mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 6 maart 2023). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Zorgen om online gokken in de klas: «Ze denken snel geld te...

2023D08947

Kamervragen

Het bericht ‘België wil verbod op gokreclames: Gokken is het nieuwe roken’

hiermee precies verboden gaan worden en hoe wordt voorkomen dat niet juist jongeren – die veel online actief zijn – ontvanger gaan worden van online gerichte dan wel ongerichte reclame voor online gokken?

2022D19390

Overige Kamerstukken

Jeugd en Riskant Gedrag 2015

60 80 100 12 jr 13 jr 14 jr 15 jr 16 jr Tot 12-­‐ 16 % Jongens Online gokken Meisjes Online gokken Jongens Online gokken voor geld Meisjes Online gokken voor geld 108 Verschillen tussen schoolniveaus...

2016D28731

Overige Kamerstukken

Mogelijke verschuivingen in kansspelgedrag bij legaal aanbieden van online gokken

van online gokken | G3536 | © TNS NIPO | juli 2012 Bijlagen 41 Mogelijke verschuivingen in kansspelgedrag bij legaal aanbieden van online gokken | G3536 | © TNS NIPO | juli 2012 Bijlage 1 Vragenlijst...

2015D12321

Overige Kamerstukken

Rapport "Nieuwe verslavingen in zicht"

om met online gokken te stoppen? 0 nooit 0 zelden 0 soms 0 vaak 0 zeer vaak Hoe vaak zeggen anderen (bijvoorbeeld partner, kinderen, ouders, vrienden) dat u minder online zou moeten gokken? 0 nooit...

2009D15459

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Slootweg over het bericht 'België wil verbod op gokreclames: Gokken is het nieuwe roken'

interesse in gokken tonen»? Hoe groot is precies de toename van het aantal jongeren dat is gaan gokken naar aanleiding van de legalisering van het online gokken? Vraag 5 Herkent u zich in het beeld...

2022D23307

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden van der Staaij, Bikker en Kuik over het bericht ‘Hulpverleners zien alarmerende groei probleemgedrag met online gokken’

met online gokken» (ingezonden 10 januari 2023). Mededeling van Minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 31 januari 2023. Vraag 1 Bent u bekend met de inhoud van het bericht «Hulpverleners zien alarmerende groei probleemgedrag met online gokken...

2023D03527

Kamervragen

Het bericht ‘Hulpverleners zien alarmerende groei probleemgedrag met online gokken’

alarmerende groei probleemgedrag met online gokken» (ingezonden 10 januari 2023). Vraag 1 Bent u bekend met de inhoud van het bericht «Hulpverleners zien alarmerende groei probleemgedrag met online gokken»?1 Vraag 2 Erkent u dat...

2023D00296

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mei Li Vos over de plannen van Holland Casino om online gokken te gaan aanbieden

ja, wanneer is dat gebeurd? Zo nee, waarom niet? Had dat wel gemoeten? Vraag 4 Zijn er redenen te veronderstellen dat Holland Casino een vergunning voor online gokken krijgt? Zo ja, welke zijn dat? Vraag 5...

2013D10034

Kamervragen

De plannen van Holland Casino om online gokken te gaan aanbieden

De plannen van Holland Casino om online gokken te gaan aanbieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2013Z03399 Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de...

2013D07055

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Bikker over de valse start van het online gokken en de storing in het Centraal register uitsluiting kansspelen

De legalisatie van online kansspelen is een lang traject geweest. Het kansspelbeleid is er op gericht kansspelverslaving te voorkomen, de consument te beschermen en fraude en criminaliteit tegen te gaan. Daarom is bij het legaliseren van...

2021D40179

Kamervragen

Antwoord vragen van het lid Mei Li Vos over de plannen van Holland Casino om online gokken aan te bieden

Antwoord vragen van het lid Mei Li Vos over de plannen van Holland Casino om online gokken aan te bieden. Deelt u de mening dat de schijn van voorkennis over online gokken bij Holland Casino dient...

2013D15659