Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (437)

U zoekt op ‘online gokken’

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake Fiche: Mededeling EU raamwerk online gokken (Kamerstuk 22112, nr. 1516)

online gokken wil reguleren. Wat zijn de ervaringen in andere lidstaten van de EU? Voornoemde leden vinden dat met het reguleren van online gokken een grote gok wordt genomen nu het aantal online gokverslaafden enorm groeit. Welke mogelijkheden zijn er nog voor preventiebeleid bij online gokken? Hoe wil de staatssecretaris bij een gereguleerde markt

2012D49208

Kamervragen

Het bericht ‘België wil verbod op gokreclames: Gokken is het nieuwe roken’

hiermee precies verboden gaan worden en hoe wordt voorkomen dat niet juist jongeren – die veel online actief zijn – ontvanger gaan worden van online gerichte dan wel ongerichte reclame voor online gokken?

2022D19390

Overige Kamerstukken

Jeugd en Riskant Gedrag 2015

60 80 100 12 jr 13 jr 14 jr 15 jr 16 jr Tot 12-­‐ 16 % Jongens Online gokken Meisjes Online gokken Jongens Online gokken voor geld Meisjes Online gokken voor geld 108 Verschillen tussen schoolniveaus en etnische groepen Online gokken komt ongeveer even vaak voor op de verschillende schoolniveaus (figuur 9.7, bijlage tabel 9.8). Wat betreft online

2016D28731

Overige Kamerstukken

Mogelijke verschuivingen in kansspelgedrag bij legaal aanbieden van online gokken

van online gokken | G3536 | © TNS NIPO | juli 2012 Bijlagen 41 Mogelijke verschuivingen in kansspelgedrag bij legaal aanbieden van online gokken | G3536 | © TNS NIPO | juli 2012 Bijlage 1 Vragenlijst 42 Mogelijke verschuivingen in kansspelgedrag bij legaal aanbieden van online gokken | G3536 | © TNS NIPO | juli 2012 B1 | Deelname 2011 Begin block

2015D12321

Overige Kamerstukken

Rapport "Nieuwe verslavingen in zicht"

om met online gokken te stoppen? 0 nooit 0 zelden 0 soms 0 vaak 0 zeer vaak Hoe vaak zeggen anderen (bijvoorbeeld partner, kinderen, ouders, vrienden) dat u minder online zou moeten gokken? 0 nooit 0 zelden 0 soms 0 vaak 0 zeer vaak Hoe vaak houdt u zich liever bezig met online gokken dan dat u tijd met anderen (bijvoorbeeld partner, kinderen, ouders,

2009D15459

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Slootweg over het bericht 'België wil verbod op gokreclames: Gokken is het nieuwe roken'

interesse in gokken tonen»? Hoe groot is precies de toename van het aantal jongeren dat is gaan gokken naar aanleiding van de legalisering van het online gokken? Vraag 5 Herkent u zich in het beeld dat Minister van Quickenborne schetst dat «reclame off- en online als een brandversneller heeft gewerkt om gokverslaafd te worden»? 1 Nos.nl, «België

2022D23307

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mei Li Vos over de plannen van Holland Casino om online gokken te gaan aanbieden

ja, wanneer is dat gebeurd? Zo nee, waarom niet? Had dat wel gemoeten? Vraag 4 Zijn er redenen te veronderstellen dat Holland Casino een vergunning voor online gokken krijgt? Zo ja, welke zijn dat? Vraag 5 Kent Holland Casino uw plannen ten aanzien van de vergunningverlening voor online gokken? Zo ja, wilt u die plannen dan ook met de Tweede Kamer delen?

2013D10034

Kamervragen

De plannen van Holland Casino om online gokken te gaan aanbieden

De plannen van Holland Casino om online gokken te gaan aanbieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2013Z03399 Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de plannen van Holland Casino om online gokken te gaan aanbieden (ingezonden 20 februari

2013D07055

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Bikker over de valse start van het online gokken en de storing in het Centraal register uitsluiting kansspelen

De legalisatie van online kansspelen is een lang traject geweest. Het kansspelbeleid is er op gericht kansspelverslaving te voorkomen, de consument te beschermen en fraude en criminaliteit tegen te gaan. Daarom is bij het legaliseren van online gokken uitdrukkelijk aandacht uitgegaan naar verslavingspreventie. Cruks is een belangrijk, maar niet het enige

2021D40179

Kamervragen

Antwoord vragen van het lid Mei Li Vos over de plannen van Holland Casino om online gokken aan te bieden

Antwoord vragen van het lid Mei Li Vos over de plannen van Holland Casino om online gokken aan te bieden. Deelt u de mening dat de schijn van voorkennis over online gokken bij Holland Casino dient te worden vermeden om het uitgeven van vergunningen tegen een aantrekkelijke marktwaarde nog mogelijk te maken? Zo ja, wat gaat u doen om die schijn weg te

2013D15659

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Bikker over de valse start van het online gokken en de storing in het Centraal register uitsluiting kansspelen

online gokken op 1 oktober het Cruks niet functioneerde?1 Vraag 3 Hoe kan het dat de Kansspelautoriteit toestemming gaf om online kansspelen aan te bieden, terwijl Cruks een storing had en consumenten zich niet konden inschrijven in Cruks en er dus geen bescherming was tegen de risico’s van online gokken? Vraag 4 Klopt het dat de Kansspelautoriteit

2021D40005

Kamervragen

De valse start van het online gokken en de storing in het Centraal register uitsluiting kansspelen

de leden der Kamer 2021Z17134 Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Bikker (ChristenUnie) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de valse start van het online gokken en de storing in het Centraal register uitsluiting kansspelen (ingezonden 5 oktober 2021). Vraag 1 Erkent u dat het legaliseren van online gokken een lange aanloop heeft gekend, met

2021D36879

Overige Kamerstukken

WODC onderzoek "Gokken in kaart Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland"

Door het spelen van online games kent men de weg op internet goed en is het wellicht eenvoudiger om de toegang tot kansspelen via internet te vinden (onder andere door links op de website van de online games). Om na te gaan of er inderdaad sprake zou kunnen zijn van een verband tussen internet gokken en online gamen zijn in 2011 enkele vragen aan de

2012D12691

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘België wil verbod op gokreclames: Gokken is het nieuwe roken’

kansspelen op afstand «in de beschikbare gegevens een trend ziet dat met name jongeren interesse in gokken tonen»? Hoe groot is precies de toename van het aantal jongeren dat is gaan gokken naar aanleiding van de legalisering van het online gokken? Antwoord 4 In mijn brief van 21 april 2022 heb ik over het aantal jongeren dat deelneemt aan kansspelen

2022D24796

Overige Kamerstukken

Position paper Trimbos-instituut t.b.v. rondetafelgesprek Wet kansspelen op afstand d.d. 9 juni 2022

krijgen we grip op gokproblemen? Bouwen aan oplossingen: op naar een professionele infrastructuur voor preventie en onderzoek van gokproblemen Sinds oktober 2021 is online gokken legaal in Nederland. Het idee achter de legalisering: gokkers worden beter beschermd in een legale markt. Waar moeten gokkers dan tegen beschermd worden? Bijvoorbeeld tegen

2022D22819

Naar boven