Zoeken in Kamervragen

Zoekresultaten (64)

U zoekt op ‘kamervragen wet dba’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht 'Helder wil maximumnorm zzp’ers en gedragscode bemiddelingsbureaus'

inhuur via intermediairs (zie vraag 7). Daarnaast heb ik op 6 juli jl. samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst en verschillende branchepartijen in de zorg de intentieverklaring ondertekend om...

2023D34773

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht 'Radioloog.nu bindt strijd aan met wervingsbureaus vanwege ‘absurd’ hoge marges'

opgericht die zich gaat buigen over de volgende thema’s: – Werkafspraken: gelijke verdeling verantwoordelijkheden en gelijke beloning loondienst vs zzp’ers; – Het voorkomen van schijnzelfstandigheid: Er is in zorg en welzijn veel sprake van schijnzelfstandigheid; op...

2023D06567

Kamervragen

Antwoord op vragen van het leden Maatoug, Westerveld en Ellemeet over de inhuur van externe arbeid in publieke sectoren

WorkFlow-platform kan een zorgmedewerker, indien gewenst en passend bij de persoonlijke omstandigheden, extra diensten aannemen bij aangesloten zorginstellingen. Voor de werkgever is het voordeel dat hij voor meer diensten kan beschikken over medewerkers in loondienst en...

2022D54179

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over de start en het effect van handhaving van de Wet DBA

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over de start en het effect van handhaving van de Wet DBA. Vraag 5 en 6 Deelt u het inzicht van de Kamer dat het creëren van een...

2022D22759

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Paul en Smals over het bericht ‘Meerderheid scholen weigert inzet zzp’ers ondanks lerarentekort’

uitwerking van deze in het coalitieakkoord opgenomen ambitie. Tot die tijd is in ieder geval de pilotomgeving van de webmodule beschikbaar. Vraag 5 Kan de webmodule de risico’s op boetes en/of naheffingen van de Belastingdienst van...

2022D12611

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over de start en het effect van handhaving van de Wet DBA

Mededeling Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Eerdmans (JA21) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de start en het...

2022D12330

Kamervragen

De start en het effect van handhaving van de Wet DBA.

De start en het effect van handhaving van de Wet DBA.. 1 Vereniging Zelfstandigen Nederland, 9 februari 2022 (https://www.zelfstandigennederland.nl/ handhaven-wet-dba-zonder-duidelijk-toetsingskader-sluit-echte-zelfstandige-ondernemers-uit/) kv-tk-2022Z03962 ’s-Gravenhage 2022 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Vragen 1 Vraag 6 Wat is de stand

2022D08159

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat ieder jaar 3 miljard euro zorggeld verdwijnt in de zakken van mensen die mensen leveren die zorg leveren

gestart die vijf regionale initiatieven vergelijkt. Deze vijf initiatieven hebben tot doel bij te dragen aan een flexibelere invulling van het loondienstverband. Belangrijk sluitstuk bij de inzet van zzp’ers is de gewenste duidelijkheid in het kader...

2022D06680

Kamervragen

Het bericht ‘Meerderheid scholen weigert inzet zzp’ers ondanks lerarentekort’

is? Zo ja, wat is de planning voor het in gebruik nemen van deze webmodule? Vraag 5 Kan de webmodule de risico’s op boetes en/of naheffingen van de Belastingdienst van de huidige Wet DBA afdoende minimaliseren...

2022D04313

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het bericht dat er een miljardenstrop dreigt voor de overheid door de nieuwe zzp-wet

aantrekkelijk is voor werknemers. Dat komt door een aantal cumulatieve voorwaarden, zoals het vereiste van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de maximale duur van 1 jaar waarvoor een zelfstandigenver2 AO Uitvoerings- en handhavingsproblematiek...

2019D51535

Kamervragen

Het bericht dat er een miljardenstrop dreigt voor de overheid door de nieuwe zzp-wet

middencategorie» zzp’ers? Hoe lang moeten we daar nog op wachten? Vraag 12 Waarom gaat u niet gewoon handhaven op schijnzelfstandigheid door het opheffen van handhavingsmoratorium, in plaats van dergelijke niet sociale, niet solidaire en contraproductieve voorstellen...

2019D44952

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Palland over het bericht ‘Wildgroei flexmakelaars vormt toenemend risico voor zzp’ers’

risico te lopen rechtstreeks zaken met elkaar kunnen doen? Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel 3 Antwoord 6, 10, 13 Het kabinet is zich bewust van de onduidelijkheid die opdrachtgevers en zelfstandigen ervaren bij toepassing van de...

2019D40041

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Palland over het bericht “Wildgroei flexmakelaars vormt toenemend risico voor zzp’ers”

prijs in plaats van kwaliteit? Deelt u de mening dat de overheid, als grootste werkgever van Nederland, hier een voorbeeldfunctie heeft? Hoe wilt u die invullen? Vraag 10 a) Ziet u een relatie tussen het niet...

2019D36683

Kamervragen

Het bericht ‘Wildgroei flexmakelaars vormt toenemend risico voor zzp’ers’

de overheid, als grootste werkgever van Nederland, hier een voorbeeldfunctie heeft? Hoe wilt u die invullen? Vraag 10 a) Ziet u een relatie tussen het niet handhaven van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)...

2019D33247

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over elke week een maaltijdbezorger gewond naar het ziekenhuis

Verzekeraars het Programma Bevorderen Keuzegedrag gestart, waardoor inzicht wordt gekregen in het gedrag van zelfstandigen ten aanzien van het wel of niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, en vervolgens effectieve interventies worden ontwikkeld die bijdragen aan het...

2019D20616