Zoeken in Kamervragen

Zoekresultaten (61)

U zoekt op ‘kamervragen wet dba’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over de start en het effect van handhaving van de Wet DBA

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over de start en het effect van handhaving van de Wet DBA. Vraag 5 en 6 Deelt u het inzicht van de Kamer dat het creëren van een eigen rechtspositie voor de zelfstandige ondernemers een belangrijk deel van de oplossing biedt, zeker nu de beoogde duidelijkheid die de Wet DBA zou moeten bieden voor steeds meer onduidelijkheid

2022D22759

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Paul en Smals over het bericht ‘Meerderheid scholen weigert inzet zzp’ers ondanks lerarentekort’

uitwerking van deze in het coalitieakkoord opgenomen ambitie. Tot die tijd is in ieder geval de pilotomgeving van de webmodule beschikbaar. Vraag 5 Kan de webmodule de risico’s op boetes en/of naheffingen van de Belastingdienst van de huidige Wet DBA afdoende minimaliseren, zodat scholen voldoende zekerheid krijgen bij het inzetten van zzp’ers?

2022D12611

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over de start en het effect van handhaving van de Wet DBA

Mededeling Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Eerdmans (JA21) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de start en het effect van handhaving van de Wet DBA niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat er meer tijd nodig is voor de benodigde

2022D12330

Kamervragen

De start en het effect van handhaving van de Wet DBA.

De start en het effect van handhaving van de Wet DBA.. 1 Vereniging Zelfstandigen Nederland, 9 februari 2022 (https://www.zelfstandigennederland.nl/ handhaven-wet-dba-zonder-duidelijk-toetsingskader-sluit-echte-zelfstandige-ondernemers-uit/) kv-tk-2022Z03962 ’s-Gravenhage 2022 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Vragen 1 Vraag 6 Wat is de stand

2022D08159

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat ieder jaar 3 miljard euro zorggeld verdwijnt in de zakken van mensen die mensen leveren die zorg leveren

gestart die vijf regionale initiatieven vergelijkt. Deze vijf initiatieven hebben tot doel bij te dragen aan een flexibelere invulling van het loondienstverband. Belangrijk sluitstuk bij de inzet van zzp’ers is de gewenste duidelijkheid in het kader van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA). Deze wet heeft betrekking op de voorwaarden

2022D06680

Kamervragen

Het bericht ‘Meerderheid scholen weigert inzet zzp’ers ondanks lerarentekort’

is? Zo ja, wat is de planning voor het in gebruik nemen van deze webmodule? Vraag 5 Kan de webmodule de risico’s op boetes en/of naheffingen van de Belastingdienst van de huidige Wet DBA afdoende minimaliseren, zodat scholen voldoende zekerheid krijgen bij het inzetten van zzp’ers? Vraag 6 Wanneer kan het kabinet zekerheid geven over de wet- en regelgeving

2022D04313

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het bericht dat er een miljardenstrop dreigt voor de overheid door de nieuwe zzp-wet

aantrekkelijk is voor werknemers. Dat komt door een aantal cumulatieve voorwaarden, zoals het vereiste van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de maximale duur van 1 jaar waarvoor een zelfstandigenver2 AO Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA, d.d. 29 juni 2017 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel 2 klaring gebruikt

2019D51535

Kamervragen

Het bericht dat er een miljardenstrop dreigt voor de overheid door de nieuwe zzp-wet

middencategorie» zzp’ers? Hoe lang moeten we daar nog op wachten? Vraag 12 Waarom gaat u niet gewoon handhaven op schijnzelfstandigheid door het opheffen van handhavingsmoratorium, in plaats van dergelijke niet sociale, niet solidaire en contraproductieve voorstellen te doen? 2 AO Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA, d.d. 29 juni 2017

2019D44952

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Palland over het bericht ‘Wildgroei flexmakelaars vormt toenemend risico voor zzp’ers’

risico te lopen rechtstreeks zaken met elkaar kunnen doen? Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel 3 Antwoord 6, 10, 13 Het kabinet is zich bewust van de onduidelijkheid die opdrachtgevers en zelfstandigen ervaren bij toepassing van de huidige wetgeving. Dat staat dan ook hoog op de agenda bij de vervanging van de Wet DBA. Daarom bereidt het

2019D40041

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Palland over het bericht “Wildgroei flexmakelaars vormt toenemend risico voor zzp’ers”

prijs in plaats van kwaliteit? Deelt u de mening dat de overheid, als grootste werkgever van Nederland, hier een voorbeeldfunctie heeft? Hoe wilt u die invullen? Vraag 10 a) Ziet u een relatie tussen het niet handhaven van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) en onzekerheid in de kwalificatie van zelfstandigen en hun opdrachten en de

2019D36683

Kamervragen

Het bericht ‘Wildgroei flexmakelaars vormt toenemend risico voor zzp’ers’

de overheid, als grootste werkgever van Nederland, hier een voorbeeldfunctie heeft? Hoe wilt u die invullen? Vraag 10 a) Ziet u een relatie tussen het niet handhaven van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) en onzekerheid in de kwalificatie van zelfstandigen en hun opdrachten en de snelle opkomst van flexbemiddelaars? b) Zou meer en

2019D33247

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over elke week een maaltijdbezorger gewond naar het ziekenhuis

Verzekeraars het Programma Bevorderen Keuzegedrag gestart, waardoor inzicht wordt gekregen in het gedrag van zelfstandigen ten aanzien van het wel of niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, en vervolgens effectieve interventies worden ontwikkeld die bijdragen aan het maken van een bewuste keuze door de zelfstandige. De wet DBA en het

2019D20616

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Kwint en Westerveld over het bericht 'ZZP-docent rukt op'

gevallen van mogelijke schijnzelfstandigheid. Dit hangt samen met de opschorting van de handhaving van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) tot in ieder geval 1 januari 2020, zoals verwoord in de brief van 9 februari 2018, Roadmap vervanging DBA van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën.4

2019D15026

Kamervragen

Elke week een maaltijdbezorger gewond naar het ziekenhuis

Vindt u het ook onwenselijk dat deze maaltijdbezorgers stukloon krijgen en bovendien onverzekerd maaltijden bezorgen? Bent u ook van mening dat het niet handhaven van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) leidt tot deze ongevallen? Zo ja, bent u bereid om het moratorium versneld af te bouwen Vraag 4 Welke maatregelen gaat u verder nemen

2019D14953

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Hermans over het fors toenemend aantal ZZP’ers in de zorg

precies weten waar ze aan beginnen als zij ZZP-er worden. Zij moeten zich dus bewust zijn van de risico’s en daar een goede afweging in kunnen maken. Een bewuste en goed geïnformeerde keuze noem ik dat. 2. Dat een ZZP’er ook echt een ZZP’er is. Men moet dus gewoon voldoen aan de eisen die de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) stelt.

2018D52495

Naar boven