Zoeken in Kamervragen

Zoekresultaten (13)

U zoekt op ‘Femicide’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Becker en Ellian over het bericht 'Aanpak stalking schiet vijf jaar na moord op Hümeyra nog altijd te kort'

waarschuwingssignalen voor femicide centraal staan, vormt dan ook de basis voor het voorkomen van femicide. Vraag 4 Zou u een verkenning willen starten om, naar Spaans voorbeeld, een crisis comité op te zetten waar deskundigen...

2024D11785

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden leden Becker en Ellian over het bericht 'Aanpak stalking schiet vijf jaar na moord op Hümeyra nog altijd te kort'

na moord op Hümeyra nog altijd te kort»?1 Vraag 2 Wat is de status van het integraal plan om femicide te beschrijven, zoals door u is toegezegd tijdens het debat over femicide? Wanneer in het...

2024D08484

Kamervragen

Het bericht 'Aanpak stalking schiet vijf jaar na moord op Hümeyra nog altijd te kort'

Vraag 2 Wat is de status van het integraal plan om femicide te beschrijven, zoals door u is toegezegd tijdens het debat over femicide? Wanneer in het voorjaar kunnen we dit plan verwachten? Vraag 3...

2024D05638

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over de rechtspositie van slachtoffers van (relationeel) geweld

de 5 vrouwen die omkomen door geweld slachtoffer zijn van een (ex)partner of familielid? Antwoord 3 Op 27 september jl. heeft de Minister voor Rechtsbescherming uitgebreid met uw Kamer gesproken over de aanpak van femicide...

2023D50325

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over de rechtspositie van slachtoffers van (relationeel) geweld

Kamer, vergaderjaar 2023–2024, Aanhangsel 1 Vraag 5 Waarom krijgen vrouwen die relationeel bedreigd worden niet dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen als slachtoffers van bedreiging in bijvoorbeeld het criminele circuit? Vraag 6 Ziet u mogelijkheden om de aanpak...

2023D48413

Kamervragen

De rechtspositie van slachtoffers van (relationeel) geweld

De rechtspositie van slachtoffers van (relationeel) geweld. kv-tk-2023Z19210 ’s-Gravenhage 2023 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, Vragen 1 Vraag 6 Ziet u mogelijkheden om de aanpak van femicide te versterken door bijvoorbeeld een betere inzet van beschermings- en...

2023D46407

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Mutluer over het toegankelijker maken van aangifte bij partnergeweld en het voorkomen van femicide

Antwoord op vragen van het lid Mutluer over het toegankelijker maken van aangifte bij partnergeweld en het voorkomen van femicide. In situaties waarin de politie een vermoeden heeft van een onveilige of potentieel gevaarlijke situatie...

2023D17755

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mutluer over het toegankelijker maken van aangifte bij partnergeweld en het voorkomen van femicide

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mutluer over het toegankelijker maken van aangifte bij partnergeweld en het voorkomen van femicide. Bent u bereid om naast het straffen van daders van geweld achter de voordeur deze...

2023D13554

Kamervragen

Het toegankelijker maken van aangifte bij partnergeweld en het voorkomen van femicide

Het toegankelijker maken van aangifte bij partnergeweld en het voorkomen van femicide. Bent u bereid specialisten op dit gebied kritisch naar de werkwijze van de politie te laten kijken? Vraag 5 Bent u bereid deze...

2023D09561

Kamervragen

Het bericht ‘Wéér een vrouw vermoord: waarom we het moeten hebben over femicide’ (Rtlnieuws.nl, 6 februari 2023)

Het bericht ‘Wéér een vrouw vermoord: waarom we het moeten hebben over femicide’ (Rtlnieuws.nl, 6 februari 2023). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z01997 Mondelinge vragen van...

2023D04783

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kathmann over de strafbaarstelling van femicide

Antwoord op vragen van het lid Kathmann over de strafbaarstelling van femicide. Om deze aanpak te versterken zijn er vanuit het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis instrumenten ontwikkeld om gendersensitiever te werken en investeren Veilig...

2022D07518

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kathmann over de strafbaarstelling van femicide

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kathmann over de strafbaarstelling van femicide. een patroon van dwangmatige controle en stalking of andere vormen van geweld, bedoeld om de controle op de vrouw terug te krijgen»? Zo...

2022D05789

Kamervragen

De strafbaarstelling van femicide

De strafbaarstelling van femicide. Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Vragen 2

2022D02277