Het Stafbureau Voorzitter en Presidium coördineert de afstemming tussen de gremia Voorzitter, Presidium, MT, commissie voor de Werkwijze en de ambtelijke organisatie, en draagt tevens zorg voor de procedurele en inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen van Voorzitter en het Presidium. Het stafbureau voorziet de Voorzitter en het Presidium van advies over (politieke-) bestuurlijke (niet-constitutionele) aangelegenheden en organiseert voorts alle interne en externe optredens van de Voorzitter en het Presidium. De inhoudelijke en secretariële ondersteuning van de Voorzitter en het Presidium is tevens belegd bij het stafbureau. Daarnaast draagt het stafbureau zorg voor alle protocollaire en professioneel relationele aangelegenheden, alle evenementen en bezoeken rondom de Voorzitter en Presidium alsmede secretariële ondersteuning.