Facilitaire Dienst

De Facilitaire Dienst heeft in de uitvoering en in haar adviseringsrol te voorzien in alle huishoudelijke taken en dus in een bedrijfsmatige ondersteuning van het primaire proces en van de ambtelijke organisatie van de Kamer. Hieronder valt onder andere het bewaken van de juiste omstandigheden waaronder gewerkt wordt. De dienst beheert de plenaire zaal, de algemene ruimten en de kantoorruimten van de Kamer, zorgt voor het goed functioneren van de daarin geïnstalleerde apparatuur en stelt huisvesting en kantoorinrichting beschikbaar.