Dienst Automatisering

De Dienst Automatisering ondersteunt de communicatie en kennisuitwisseling in de Tweede Kamer op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. De dienst zorgt voor de ondersteuning van de klanten en een zo goed mogelijke exploitatie van de IT-(beheer)middelen en koppelt de behoefte van de klant, op individueel en groepsniveau, aan de ontwikkelingen op de markt.