Interparlementair Koninkrijksoverleg deze week van start

Van donderdag 1 juni tot en met maandag 5 juni 2023 vindt in Den Haag het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) plaats. Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van de Staten-Generaal onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Mariëlle Paul (VVD), over thema’s die de landen van het Koninkrijk gezamenlijk raken. De onderwerpen in dit IPKO zijn klimaatverandering en -adaptie, onderwijs, de aanstaande Koninkrijksconferentie, databeveiliging binnen het Koninkrijk en doorwerking en verwerking kolonialisme en slavernijverleden.

Agenda

Donderdag 1 juni

Het overleg start op donderdag 1 juni 2023 met een openingsbijeenkomst in Nieuwspoort. Hier zullen de leiders van de Caribische Statendelegaties en de leider van de Staten-Generaaldelegatie, Paul Rosenmöller (GroenLinks), een presentatie verzorgen over de recente ontwikkelingen in de vier landen. Aansluitend vindt er een gedachtewisseling plaats over databeveiliging binnen het Koninkrijk.

Vrijdag 2 juni

Op vrijdag 2 juni 2023 komt het IPKO bijeen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Hier zal gesproken worden over de verdere uitwerking van de aanbevelingen uit het Rapport van Bevindingen van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. De IPKO-delegaties zullen hiervoor onder andere van gedachten wisselen met de kwartiermakers van het Nationaal Slavernijmuseum. Ook wordt die dag gesproken over klimaatverandering en -beleid binnen het Koninkrijk. Dhr. Ed Nijpels, kwartiermaker voor de Klimaattafel Bonaire, geeft hierover een presentatie over zijn recent verschenen advies. Verder spreken de delegaties over onderwijs binnen het Koninkrijk en de stappen die zijn gezet naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman “Kopzorgen van Caribische Studenten”. De Nationale Ombudsman verzorgt hierover een presentatie.

Zaterdag 3 juni

Op zaterdag 3 juni brengt het IPKO een werkbezoek aan Delft. Op de agenda staat een bezoek aan het Green Village van de technische universiteit, een fieldlab voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving.

Maandag 5 juni

Het interparlementair overleg sluit op maandag 5 juni af met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie van de voorzitters van de vier delegaties.

De overleggen tussen de delegaties zijn grotendeels openbaar en zijn via een livestream rechtstreeks te volgen op de website van de Tweede Kamer via het Actualiteitenkanaal.  

Noot voor de redacties:

Na afloop van het Interparlementair Koninkrijksoverleg is er een afsluitende persconferentie. Deze persconferentie vindt plaats op maandag 5 juni om 14.00 uur (Nederlandse tijd). U kunt de persconferentie bijwonen in de Groen van Prinstererzaal in het Tweede Kamergebouw of online deelnemen via Teams. Neem hiervoor uiterlijk vrijdag 2 juni 17.00 uur (Nederlandse tijd) contact op via persvoorlichting@tweedekamer.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: