Kamercommissie vergadert over Eurogroep

europa_stockfoto.jpg 6 april 2020

Kamerleden spreken op dinsdagochtend 7 april vanaf 10.00 uur met minister Wopke Hoekstra van Financiën. De vaste Kamercommissie Financiën gaat met de minister in debat over de agenda van de Eurogroep-bijeenkomst die later deze dag plaatsvindt.


Parlementaire ondervragingscommissie biedt eindverslag later aan

6 april 2020

De parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen stelt de aanbieding van het eindverslag aan de Kamer uit. De commissie streeft ernaar het eindverslag zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor het zomerreces 2020, aan de Kamer aan te bieden.


Kamer vergadert over coronacrisis: terugblik 1 april

1 april 2020

De Tweede Kamer debatteerde op woensdag 1 april over de coronacrisis. Daaraan voorafgaand kregen Kamerleden 's morgens een technische briefing van het RIVM, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en de inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Via deze site en de app Debat Gemist zijn de vergaderingen terug te zien, te beluisteren en terug te lezen.


Kamer vergadert over coronacrisis: terugblik 25 en 26 maart

26 maart 2020

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 26 maart over de bestrijding van het coronavirus. Voorafgaand aan het plenaire debat kregen Kamerleden op woensdag 25 maart 2020 een technische briefing en vergaderden ze tijdens een gecombineerd wetgevingsoverleg over het aanpassen van lopende begrotingen. Via deze site en de app Debat Gemist zijn de vergaderingen terug te zien, te beluisteren en terug te lezen.


Activiteiten rond viering 75 jaar vrijheid aangepast

26 maart 2020

De Tweede Kamer moet door de coronacrisis een aantal activiteiten verzetten of afgelasten die dit jaar op de agenda stonden voor de viering van 75 jaar vrijheid. In een brief aan de Kamerleden schrijft Voorzitter Khadija Arib, mede namens de stuurgroep, op dit moment helaas geen andere mogelijkheid te zien. Er wordt wel volop gekeken naar alternatieve activiteiten.


Gerechtshof Den Haag: stichting alFitrah moet informatie leveren

24 maart 2020

Het gerechtshof Den Haag heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door de stichting alFitrah was aangespannen tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 17 januari 2020. Het Hof beveelt de stichting alFitrah de gevorderde schriftelijke inlichtingen en documenten te leveren aan de parlementaire ondervragingscommissie.


Kamer vergadert over coronacrisis: terugblik 18 maart

19 maart 2020

De Tweede Kamer heeft op woensdag 18 maart 2020 gedebatteerd over de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus (Covid-19). Voorafgaand daaraan kregen de Kamerleden een technische briefing van het RIVM en het Erasmus MC. Via deze site en de app Debat Gemist zijn de vergaderingen terug te zien, te beluisteren en terug te lezen.


Coronavirus: nieuwe maatregelen, parlementaire proces gaat door

15 maart 2020

Zondagavond 15 maart heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, nieuwe, aanvullende maatregelen aangekondigd voor de Tweede Kamer, in de strijd tegen het coronavirus. Het parlementaire proces gaat door, maar het aantal fysieke vergaderingen wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke debatten. Dat zijn in beginsel alleen de debatten over het coronavirus. De eerstvolgende plenaire vergadering is op woensdag 18 maart om 13.00 uur.


Tweede Kamer herdenkt Jos van Kemenade

10 maart 2020

De Tweede Kamer heeft vanmiddag minister van Staat Jos van Kemenade herdacht. Van Kemenade overleed op 19 februari op 82-jarige leeftijd. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib: “Politiek was voor Van Kemenade geen keuze, maar een essentieel onderdeel van zijn bestaan.” Ook minister-president Mark Rutte voerde tijdens de herdenking het woord.


Het vragenuur van dinsdag 10 maart

10 maart 2020

Het vragenuur van dinsdag 10 maart gaat over de volgende onderwerpen: het coronavirus, achterstanden en lange doorlooptijden bij de rechtspraak, en onbeantwoorde schriftelijke vragen over het heffen van 25 cent per vliegticket voor een garantiefonds.


Coronavirus: Tweede Kamer vraagt bezoekers RIVM-adviezen op te volgen

9 maart 2020

Het nieuws over de uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) houdt de samenleving bezig. De Tweede Kamer volgt de ontwikkelingen nauwgezet en heeft maatregelen genomen. Daarin zijn de adviezen van het RIVM leidend. De Tweede Kamer vraagt bezoekers die uit Noord-Brabant komen of die in risicogebieden zijn geweest en die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben om niet naar de Tweede Kamer te komen. Ook is geen handen schudden een nieuwe maatregel van het RIVM.


Kamervoorzitter neemt Aletta Jacobsprijs in ontvangst

6 maart 2020

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft vanmiddag de Aletta Jacobsprijs van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in ontvangst genomen. De prijs is haar toegekend onder meer vanwege haar 'niet-aflatende strijd voor de positie van vooral Marokkaanse vrouwen in Nederland' en haar 'inspirerende voorbeeldrol als eerste vrouwelijke Kamervoorzitter met een migratieachtergrond'.


Jongerenorganisaties debatteren in de Kamer

6 maart 2020

Zo'n honderdzestig jongeren waren vanmorgen aanwezig bij de opening van het jaarlijkse PJO-Parlement. Ondervoorzitter Martin Bosma sprak hen toe. In de loop van de middag nemen zij plaats in de plenaire zaal, waar zij met elkaar debatteren en politieke akkoorden sluiten.


Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties van start

5 maart 2020

De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties is vanmorgen van start gegaan. Deze commissie gaat onderzoek doen naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties. Daarnaast onderzoekt de commissie de wijze waarop de Kamer geïnformeerd wordt over problemen en hoe de Kamer haar controlerende taak uitvoert wanneer zich problemen voordoen.


Parlementaire ondervragingscommissie vraagt gerechtshof om uitspraak

4 maart 2020

De bespreking tussen de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen en de stichting alFitrah om af te stemmen hoe de stichting moet voldoen aan informatievorderingen, heeft niet geleid tot overeenstemming. Daarom wordt het gerechtshof verzocht een uitspraak te doen.


vorige 15 resultaten1...34567...85volgende 15 resultaten