Wijzigingen in de Vreemdelingenwet

De Tweede Kamer debatteert op 17 april over het wijzigen van de Vreemdelingenwet 2000. Demissionair staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid Eric van der Burg komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 14.05 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

2 mannelijke asielzoekers lopen in de gang van hun opvanglocatie.

De beslistermijnen in asiel- en nareiszaken worden verlengd. Een beslistermijn is de tijd waarbinnen moet worden beslist op een aanvraag van een asielzoeker. 

Europees recht

Met de verlenging worden de termijnen in lijn gebracht met de geldende EU-richtlijnen. In zijn nota van 20 februari geeft Van der Burg aan dat de regering het Europees recht op deze manier maximaal kan benutten. 

Druk verminderd

Dit is gunstig voor de uitvoerbaarheid door de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het vermindert de druk die door de hoge instroom in combinatie met een capaciteitstekort is ontstaan. Hierdoor duurt het steeds langer voordat mensen te horen krijgen dat zij moeten vertrekken, of juist in Nederland mogen blijven. "Kortere termijnen dan noodzakelijk komen de uitvoerbaarheid van de regels niet ten goede", aldus Van der Burg.

Lees meer en volg live

Lees hier de bijbehorende stukken. Het debat is vanaf 14.05 uur te volgen via de livestream en de app Debat Direct.