Voorstel nieuw Reglement van Orde gepresenteerd

Kamerlid Kees van der Staaij heeft namens de werkgroep Herziening Reglement van Orde op woensdag 30 oktober zijn eindrapport overhandigd aan Kamervoorzitter Khadija Arib. De werkgroep komt tot een groot aantal technische en inhoudelijke wijzigingsvoorstellen.

De werkgroep-Van der Staaij na de overhandiging van haar voorstel voor een nieuw Reglement van Orde aan Kamervoorzitter Khadija Arib
De werkgroep-Van der Staaij na de overhandiging van haar voorstel voor een nieuw Reglement van Orde aan Kamervoorzitter Khadija Arib

In het Reglement van Orde staan de regels die gelden in de Tweede Kamer. Het geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag wanneer een Kamerlid het woord mag nemen en hoe het vragenuur verloopt. Daarmee bepaalt het reglement in belangrijke mate de dagelijkse parlementaire praktijk. "Voor mij als Kamervoorzitter is het een heel belangrijk boekje", zei Khadija Arib bij de overhandiging van de voorstellen.

Een algehele herziening gebeurt eens per 20 tot 25 jaar. De laatste keer was in 1994. De wijzigingsvoorstellen van de werkgroep-Van der Staaij zijn erop gericht het Reglement van Orde zowel in taalgebruik als in aanpak aan te passen aan de tijdgeest. "We hebben alle 155 artikelen stuk voor stuk doorgevlooid", zei Van der Staaij bij de aanbieding. Alle artikelen zijn ook voorzien van een toelichting, om het waarom van de regels ook voor buitenstaanders duidelijker te maken.

Regelmaat en structuur

Een belangrijk aandachtspunt in deze herziening is het verbeteren van de balans in het Kamerwerk. De werkgroep constateert dat er een onevenwichtige verhouding is ontstaan tussen de plenaire activiteiten en het werk van Kamerleden in de commissies. De focus ligt vooral op het eerste en minder op het commissiewerk. Om dit te veranderen, en om meer regelmaat en structuur in de plenaire agenda aan te brengen, doet de werkgroep een reeks voorstellen. "We willen de overbelaste plenaire vergadering ontlasten en de commissies versterken", zei Van der Staaij. Enkele voorstellen zijn:

  • Het aantal momenten per week dat de Kamer haar vergaderagenda bepaalt tijdens de regeling van werkzaamheden, wordt teruggebracht tot een. Fracties kunnen dan alleen plenaire debatten aanvragen. Bij urgente zaken is uitbreiding van dat aantal momenten mogelijk;
  • De commissies zouden zelf met een regeling van werkzaamheden moeten gaan werken;
  • Een proef moet uitwijzen of het werkt om extra stemmingen op een vast, gereserveerd tijdstip in de week plaats te laten vinden;
  • Het wekelijks vragenuur op dinsdagmiddag kan levendiger door de strakke voorschriften los te laten.  

Presentatie

De werkgroep presenteerde de wijzigingsvoorstellen in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Er was ook een origineel exemplaar van het eerste Reglement van Orde tentoongesteld. Dat dateert uit 1815. 

Behandeling voorstellen

De Tweede Kamer beslist zelf over de herziening. Het behandelt de voorstellen van de werkgroep op dezelfde manier als een initiatiefwetsvoorstel. De leden van de werkgroep nemen dan plaats in Vak K van de plenaire vergaderzaal, waar normaal gesproken de bewindslieden zitten. De werkgroep bestaat, naast SGP-Kamerlid Van der Staaij, uit Aukje de Vries (VVD), Raymond de Roon (PVV), Jaco Geurts (CDA), Joost Sneller (D66), Tom van der Lee (GroenLinks), Michiel van Nispen (SP), Lilianne Ploumen (PvdA) en Thierry Baudet (FvD).

U kunt hier de verschillende documenten lezen die met het onderwerp te maken hebben: de brief van de werkgroep, het rapport van de werkgroep, het voorstel van de werkgroep, de memorie van toelichting en het vergelijkend overzicht.