Verkiezingen beïnvloeden vergaderagenda

De verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer vinden plaats op woensdag 22 november 2023. De vervroegde verkiezingen hebben gevolgen voor de behandeling van de begrotingen voor het jaar 2024 en de recessen. Zo vinden er vanaf 27 oktober tot en met de verkiezingsdag geen debatten plaats om Kamerleden de gelegenheid te geven om op verkiezingscampagne te gaan. Het herfstreces komt te vervallen.

Bord waar stemlokaal op staat voor Tweede Kamergebouw

Begrotingsbehandelingen en recesplanning

De Tweede Kamer laat de behandeling van de begrotingen voor het jaar 2024 in principe over aan de nieuw gekozen Kamer. De Kamer in de huidige samenstelling kan wel besluiten specifieke begrotingshoofdstukken alvast vóór de verkiezingen te behandelen. Tijdens de regeling van werkzaamheden van donderdag 21 september besluit de Kamer hierover.  

Om naast het verkiezingsreces voldoende tijd te hebben voor de Algemene Politieke Beschouwingen, de Algemene Financiële Beschouwingen, het Belastingplan 2024, de begrotingsbehandelingen (indien de Kamer daartoe besluit) en andere debatten vervalt het herfstreces. Dit stond gepland van vrijdag 13 oktober tot en met maandag 23 oktober.  

Verkiezingen op 22 november

Op 22 november zijn de stembureaus geopend van 7.30 uur 's ochtends tot 21.00 uur in de avond. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelden dezelfde openingstijden, maar dan lokale tijd. Bijzondere stembureaus en mobiele stembureaus kunnen op de dag van stemming eerder of later opengaan en eerder sluiten. De Kiesraad heeft de precieze procedure bekend gemaakt

Registratie en kandidaatstelling

Partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen, konden tot uiterlijk maandag 28 augustus 2023 hun partijnaam registreren bij de Kiesraad. Maandag 9 oktober is de dag van de kandidaatstelling: op die dag leveren de deelnemende partijen hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad.

Aftreden kabinet

De vervroegde verkiezingen zijn noodzakelijk geworden door het aftreden van het kabinet-Rutte IV op 7 juli 2023. Totdat er een nieuw kabinet is, handelen de huidige bewindspersonen alleen de lopende zaken af. De Tweede Kamer beslist welke onderwerpen wel, en welke niet kunnen worden behandeld. Zij verklaren deze laatste categorie dan controversieel.