Update over valse e-mailberichten uit naam Kamerleden

Er is gebleken dat het mogelijk is om e-mailberichten te versturen uit naam van Tweede Kamerleden. Deze vorm van misbruik heet spoofing; de e-mailaccounts van de Tweede Kamer zijn niet gehackt. De Tweede Kamer neemt dit probleem zeer serieus en heeft met spoed maatregelen genomen om dergelijk misbruik te voorkomen. Deze kwetsbaarheid is inmiddels verholpen.

De grootste kwetsbaarheid is verholpen door te zorgen voor systematische verificatie van de echtheid van de betrokken e-mails via het inzetten van het daarvoor benodigde protocol (SPF).

Daarnaast worden er op dit moment stappen gezet om e-mails die afkomstig zijn van niet-beveiligde mailomgevingen extra te controleren en deze mails als ‘spam’ te categoriseren. Ook worden er vervolgstappen gezet om andere vormen van misbruik van e-mail zo veel mogelijk te voorkomen.