Tweede Kamer vraagt burgers naar mening over toekomst Europa

Wat moeten de grootste prioriteiten zijn van de Europese Unie? Moeten burgers directer betrokken worden bij besluiten die de EU neemt? Wat kunnen we leren van de coronacrisis als het gaat om Europese samenwerking? Op deze en andere vragen vroeg de Tweede Kamer antwoord van burgers. Iedereen was uitgenodigd om mee te doen aan de burgerconsultatie over de toekomst van Europa.De Europese Unie neemt beslissingen over belangrijke thema’s, die ook invloed hebben op de levens van mensen in Nederland. Tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa kunnen burgers laten weten wat zij belangrijk vinden. 

Burgerconsultatie

In de Tweede Kamer heeft de commissie Europese Zaken drie rapporteurs aangesteld voor de Conferentie over de toekomst van Europa. Dit zijn de Kamerleden Roelien Kamminga (VVD), Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Mustafa Amhaouch (CDA). Rapporteurs zijn Kamerleden die van de Kamer de opdracht krijgen om informatie te verzamelen over bepaalde thema's.

De drie rapporteurs volgen het proces van de conferentie nauwgezet. Zij organiseren een burgerconsultatie waar iedereen aan mee kan doen, om te weten wat de verschillende standpunten zijn over de toekomst van de EU. Meedoen kon tot en met 14 maart 2022 door ideeën via de online vragenlijst in te sturen. 

Conferentie

De Conferentie over de toekomst van Europa is een initiatief van de Europese Unie, dat op 9 mei 2021 van start is gegaan. Deze conferentie bestaat uit debatten en discussies waar burgers een groot onderdeel van uit maken, bijvoorbeeld via een burgerpanel. Het doel is dat mensen uit heel Europa hun ideeën delen over de uitdagingen en prioriteiten van de Europese Unie. 

"De conferentie is een bijzonder initiatief om burgers te betrekken en mee te laten praten over de toekomst van de EU. Het is van belang dat we deze kans ook echt benutten om naar hen te luisteren. Er zijn al veel goede aanbevelingen gedaan door Europese burgerpanels. Wij zijn nu benieuwd hoe mensen in Nederland tegen een aantal van deze aanbevelingen aan kijken", aldus de rapporteurs.

Thema’s

De conferentie richt zich op negen thema’s: klimaatverandering en milieu, gezondheid, een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid, de EU in de wereld, waarden en rechten, de rechtsstaat en veiligheid, digitale transformatie, Europese democratie, migratie en onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport.  

De Tweede Kamer wilde de mening van burgers over deze thema’s horen door middel van een online vragenlijst.

Wat gebeurt er met uw mening?

De rapporteurs verzamelen en verwerken alle ideeën en meningen, als inbreng voor de Conferentie over de toekomst van Europa op 25-26 maart en op 8-9 april.

Meer weten?