Inwerkperiode voorbij

De nieuw gekozen Kamer ging op donderdag 23 maart aan de slag, met 71 nieuwe Kamerleden. Op donderdag 6 juli was de nieuwe Kamer precies 106 dagen op weg. Voorzitter Khadija Arib zei in haar eindspeech voor het zomerreces, met een knipoog naar haar collega-Kamerleden, dat de inwerkperiode van de nieuwe Kamer nu officieel voorbij is. Arib: “Dat betekent na het reces: niet meer over je spreektijd heen gaan, interrupties kort houden, spreken via de voorzitter, niet oproepen tot discussie in een stemverklaring en vooral niet van achter uit de bankjes schreeuwen naar je collega's.”

Scherp

Volgens Arib hebben de meeste nieuwe Kamerleden inmiddels hun weg gevonden. “Dat hoorde ik ook terug tijdens de lunches die ik met nieuwe Kamerleden heb gehad. Natuurlijk is het jammer dat er met een wisseling altijd een stukje collectief geheugen verdwijnt, maar je krijgt er ook nieuwe energie en ideeën voor terug. Dat zie ik bij veel nieuwe Kamerleden. Het houdt de Kamer scherp", aldus de Voorzitter. Arib merkte nog op dat ze de Kamer ook tijdens het reces op de hoogte zal houden van ontwikkelingen in de kabinetsformatie.

Veel korte debatten

De agenda van de plenaire vergadering van de laatste vergaderdag voor de zomer, donderdag 6 juli, was vooral gevuld met veel korte debatten (VAO's). Bijvoorbeeld over de vervanging van onderzeeboten,  over zwangerschap en geboorte en de aanpassing van regelgeving voor het vliegen met drones. Ook was er donderdagochtend een debat met minister Hennis over de plannen voor een Europese defensie. Tijdens de stemmingsronde in middag werd voormalig SP-Kamerlid Ewout Irrgang voorgedragen als collegelid van de Algemene Rekenkamer. Aan het einde van de vergadering volgde nog een ronde stemmingen.

Minder debatten door kabinetsformatie

Het kabinet-Rutte II is ‘demissionair’. Dat betekent dat het kabinet bevoegd is om te regeren, maar in de praktijk alleen de lopende zaken behandelt. Politiek gevoelige onderwerpen komen niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is. De Kamercommissies hebben daarom vastgesteld welke onderwerpen 'controversieel' zijn. Er waren daardoor in de weken voor het zomerreces minder debatten dan gewoonlijk. Lees meer over het 'controversieel verklaren' van onderwerpen.

Wat doen Kamerleden tijdens het reces?

Formatie

Natuurlijk is het reces een tijd voor vakantie voor Kamerleden en hun medewerkers. Maar het werk gaat ook gewoon door. Kamerleden stellen nog steeds schriftelijke vragen aan de regering. Ook stuurt de regering stukken naar de Kamer. Bovendien blijven VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de zomer onderhandelen over de formatie van een nieuw kabinet. De onderhandelingen zijn in het Tweede Kamergebouw, in de Stadhouderskamer.

Dossiers en werkbezoeken

Daarnaast is er voor Kamerleden in het zomerreces ruimte om hun dossiers en literatuur bij te lezen. En er is tijd om op werkbezoek of stage te gaan, om ervaring en kennis op te doen op een bepaald terrein. Zo kunnen zij bijvoorbeeld ervaren hoe het regeringsbeleid in de praktijk uitpakt in organisaties en voor burgers. De kennis die Kamerleden op deze manier opdoen, gebruiken zij in debatten en om nieuwe ideeën of wetsvoorstellen te ontwikkelen of uit te werken.

Bij uitzondering is het mogelijk dat de Kamer terugkomt van reces om over een actueel onderwerp te debatteren.