Terugkijken

Onderzeeboot in de Rotterdamse haven

Walrusklasse

De Nederlandse marine heeft vier onderzeeërs die samen de Walrusklasse vormen. Ze zijn onder meer geschikt voor het opsporen (en aanvallen) van vijandelijke onderzeeboten en schepen en voor het verzamelen van inlichtingen. In 2025 zijn de onderzeeboten 35 jaar in gebruik. Volgens het ministerie van Defensie zijn ze dan ‘technisch, operationeel en economisch vergaand verouderd’. Een opknapbeurt voor de onderzeeboten is volgens het ministerie te duur en zou te veel ‘ongewenste technische risico’s’ opleveren. Om de inzetbaarheid van de marine op peil te houden, zouden er ergens tussen 2027 en 2031 nieuwe onderzeeboten moeten komen.

Onderzoek en samenwerking

Een uiteindelijk besluit over de vraag of de onderzeeërs van de Walrusklasse vervangen moeten worden, en zo ja hoe, is aan het volgende kabinet. Momenteel onderzoekt Defensie de mogelijkheden voor vervanging van de onderzeeboten. Hierbij wordt met diverse zaken rekening gehouden, zoals: de kosten van nieuwe modellen, de internationale belangen van Nederland en de prioriteiten binnen de NAVO, de EU en de VN.

In voorbereiding op het overleg over de vervanging van de onderzeeboten hebben Kamerleden over meerdere thema’s kritische vragen gesteld. Is de vervanging per se noodzakelijk? Is het een optie om onbemande onderzeeboten aan te schaffen? En in hoeverre worden de onderzeeboten nu daadwerkelijk ingezet? Volgens minister Hennis zijn onderzeeboten nog steeds ‘relevant voor de eigen verdediging en die van anderen’. Halverwege 2018 moet het onderzoek naar de opties voor vervanging van de onderzeeërs klaar zijn. Daarbij wordt ook gelet op ontwikkelingen in landen als Australië, Duitsland, Noorwegen en Zweden en op mogelijkheden voor internationale samenwerking.

Vergaderinformatie

De vervanging van onderzeeboten van de Koninklijke Marine kwam dinsdag 4 juli 2017 van 16.30 tot 18.30 uur aan bod in een overleg van de commissie voor Defensie. Hiervoor kwam minister Hennis van Defensie naar de Kamer.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites