Toezeggingen bewindspersonen aan Tweede Kamer inzichtelijker

Ministers en staatssecretarissen doen tijdens debatten met de Tweede Kamer toezeggingen. De bewindspersoon belooft bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. Het vernieuwde en verbeterde register op deze website maakt in één oogopslag duidelijk welke toezeggingen zijn gedaan en in welk stadium van uitvoering ze zijn.

Mark Rutte staat bij het spreekgestoelte van Vak K. Voor hem staan Kamerleden bij de interruptiemicrofoons.
Bewindspersonen doen regelmatig toezeggingen tijdens debatten in de plenaire zaal.

Openbaar toegankelijk toezeggingenregister

Op Tweedekamer.nl/toezeggingen staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen worden bijgehouden door de griffie. Ze zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Verbetering informatiepositie

Het nieuwe toezeggingenregister is voortgekomen uit een amendement van de Kamerleden Harry van der Molen (CDA) en Paul van Meenen (D66) op het herziene Reglement van Orde. Dit amendement regelt dat door de commissiegriffiers een openbaar toegankelijk toezeggingenregister wordt bijgehouden. Het toegankelijker maken van stukken draagt bij aan de verbetering van de informatiepositie van de Tweede Kamer.

Meer informatie