Fracties en regering

studentenparlement
Rechtenstudenten debatteren op vrijdag 19 mei in de plenaire zaal over een fictief wetsvoorstel

De ‘fracties’ bestonden uit studenten van acht Nederlandse rechtenfaculteiten. De ‘regering’ bestond uit staatsrechtdeskundigen en hoogleraren. Tijdens het Studentenparlement stonf een fictief wetsvoorstel centraal. De behandeling van dit wetsvoorstel vond plaats in een schriftelijke ronde en een mondelinge ronde op vrijdag 19 mei. Dit jaar was er een voorstel ingediend voor een speciale bevoegdheid tot beperking van grondrechten met het oog op terrorismebestrijding.

Fracties

Elke rechtenfaculteit had als fractie een door loting bepaalde politieke kleur. De volgende ‘fracties’ kwamen aan het woord in het debat:

Coalitie:

  • Bijbels Universitair Maatschappelijk Appèl (BUMA), Universiteit van Amsterdam
  • Democratisch Verbond Utrecht (DVU), Universiteit Utrecht
  • De Gelderse Groenen (GG), Radboud Universiteit Nijmegen
  • Vrije Liberale Unie (VLU), Vrije Universiteit Amsterdam

Oppositie:

  • Limburgse Vrijheidspartij (LVP), Maastricht University
  • Socialistische Partij Erasmus Universiteit Rotterdam (SPEUR)
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Sociaal Verbond Leiden (SVL), Universiteit Leiden
  • Verbonden van Boven (VvB), Rijksuniversiteit Groningen

Regering

De ‘regering’ bestond uit: prof. mr. Aalt Willem Heringa (hoogleraar Vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit Maastricht), prof. mr. Janneke Gerards (hoogleraar Fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht) en dr. Pien van den Eijnden (juridisch specialist ministerie BZK).

De winnende fractie, Verbonden van Boven, ging aan het einde van de dag naar huis met de zilveren Thorbeckepenning. De jury bestond uit mr. Herman Tjeenk Willink (voormalig lid van de Eerste Kamer en voormalig vicepresident van de Raad van State), prof. mr. Erwin Muller (hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Universiteit Leiden en vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid) en Remko Theulings (politiek verslaggever EenVandaag).

Studentenparlement

Het Studentenparlement is een samenwerkingsverband tussen de Tweede Kamer, het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatsrechtkring. De organisatie was in handen van de winnaar van de vorige editie, het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.