Start aanleg blindegeleidelijn naar Tweede Kamer

Op dinsdag 7 december start de aanleg van een geleidelijn voor blinden en slechtzienden van station Den Haag Centraal naar de bezoekersingang van de Tweede Kamer aan het Prinses Irenepad 1. Hiermee wordt de toegankelijkheid verbeterd: dit maakt het voor deze personen makkelijker om de ingang te vinden.

Tegelwerk

De geleidelijn draagt bij aan het integraal toegankelijk en vindbaar maken van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer voor blinden en slechtzienden. De geleidelijn loopt van de buitenkant van Den Haag Centraal, over het Anna van Buerenplein en Prinses Irenepad naar de bezoekersingang van de Tweede Kamer. Op 7 december begint de aanleg van de ribbelbelijning met het plaatsen van tegelwerk bij de uitgang van het Centraal Station. De gemeente Den Haag verwacht dat de werkzaamheden vier tot vijf werkdagen duren. De lijn wordt aangelegd tot de overkapping van de bezoekersingang. Het laatste deel, naar de draaideur die toegang geeft tot het gebouw, wordt in het voorjaar van 2022 geplaatst. Tot het aanbrengen van de definitieve tegels worden op deze plek matten geplaatst. 

Ontwerp

In opdracht van de Tweede Kamer heeft de gemeente, samen met belangenvereniging Voorall en adviesbureau PBT, een ontwerp gemaakt voor de geleidelijn. Bij dit ontwerp is rekening gehouden met de verschillende soorten hulpmiddelen, zoals een blindengeleidenstok of een hulphond. Om verwarring bij de blinden en slechtzienden te voorkomen, is bewust gekozen voor een geleidelijn naar alleen de bezoekersingang.