Rondetafelgesprek over PFAS

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat houdt op woensdag 11 december 2019 van 14.00 tot 17.00 een rondetafelgesprek over PFAS.

De minister voor Milieu en Wonen kwam in juli van dit jaar met tijdelijke regels voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit om te voorkomen dat PFAS, chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, zich verder verspreiden in het milieu en de leefomgeving. De regels hadden ook als doel om de stagnatie die ontstaan is bij het grondverzet, waar mogelijk op te heffen.

Nieuwe norm

Met de tijdelijke regels  werd een voorlopige norm ingesteld. Hierna ontstond onduidelijkheid binnen de overheden en sectoren, met als gevolg projecten die stilgelegd werden of stilgelegd dreigden te worden. De minister kondigde vervolgens aan vóór 1 december 2019 met een nieuwe norm te komen. Deze nieuwe tijdelijke norm is op 29 november 2019 bekend gemaakt. In 2020 zal de minister een definitieve norm vaststellen.

De centrale vraag voor het rondetafelgesprek is: is de nieuwe tijdelijke norm zowel werkbaar als veilig en zijn er voldoende mogelijkheden om de projecten weer recht te trekken?

Programma

Blok 1: Deskundigen 14.00 - 15.00 uur
Expertisecentrum PFAS, Hans Slenders
RIVM, Arjen Wintersen
UvA Hoogleraar Environmental Ecology, Annemarie van Wezel
VU Hoogleraar Environmental Chemistry and Toxicology, Jacob de Boer

Blok 2: Belanghebbenden 15.00 - 16.30 uur
Baggerbedrijf West Friesland, Klaas Kiewiet
Grondbalans, Dirkjan Reijersen van Buuren
Van Kessel Wegenbouw, Barend van Kessel
Bouwend Nederland
Vewin, Arjen Frentz
De Vries Van de Wiel, Jochem Bloemendaal

Blok 3: Bevoegde gezagen 16.30 - 17.00 uur
VNG, Henk van den Berg
Unie van Waterschappen, Dirk-Siert Schoonman
RUD Utrecht, Robbert den Hartog

Aanwezige Kamerleden

De leden Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Von Martels (CDA), Kröger (GL), Laçin (SP) en Van Esch (PvdD) zullen aanwezig zijn bij dit rondetafelgesprek.

Rondetafelgesprek

De vaste commissies van de Tweede Kamer organiseren regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Hierbij wordt deskundigen of betrokkenen gevraagd een toelichting te geven op het te bespreken onderwerp. Het rondetafelgesprek is een bijzondere vorm van een hoorzitting. Meerdere deelnemers gaan tegelijkertijd in gesprek met Kamerleden. Zo ontstaat er een onderlinge discussie en worden verschillen in visie duidelijk. De leden van de commissie gebruiken de input uit de hoorzitting of het rondetafelgesprek bij de behandeling van bijvoorbeeld wetsvoorstellen.