Rondetafelgesprek over kernenergie

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat houdt op woensdag 2 december van 14.00 tot 17.30 uur een rondetafelgesprek over kernenergie. Het gesprek is live te volgen via de website en de app Debat Direct.

Energiesysteem van de toekomst

Tijdens het rondetafelgesprek staat de rol van kernenergie in het energiesysteem van de toekomst centraal. Wat is er nodig om de klimaatdoelen te halen? Kan kernenergie hier een bijdrage aan leveren en zo ja, op welke manier? Deze vragen komen onder meer aan bod. Kamerleden gaan in gesprek met wetenschappers en vertegenwoordigers uit de sector en van maatschappelijke organisaties.

Waarom een rondetafelgesprek?

De Kamer organiseert regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Het is voor een commissie een efficiënte manier om in korte tijd zo volledig mogelijk geïnformeerd te raken over een onderwerp. Op die manier kunnen de Kamerleden beter hun oordeel vormen en goed voorbereid het uiteindelijke debat voeren. Wie er uitgenodigd worden voor een hoorzitting of rondetafelgesprek, bepalen de Kamerleden zelf. Zij zijn gespecialiseerd in de onderwerpen waarmee de commissies waarvan zij deel uitmaken zich bezighouden, en weten wie de hoofdrolspelers en de deskundigen zijn op die terreinen.   

Deelnemers aan het rondetafelgesprek over kernenergie

14.00 - 14.30 uur: onderzoekers/wetenschap

• Mario van der Borst, ENCO Consulting

• John Kerkhoven, Kalavasta

14.35 - 15.05 uur: onderzoekers/wetenschap

• Jan Leen Kloosterman, TU Delft

• Machteld van den Broek, Rijksuniversiteit Groningen

15.10 - 15.40 uur: sector

• Carlo Wolters, EPZ (Kerncentrale Borssele)

• Geert-Jan de Haas, NRG Nucleaire dienstverlening

15.50 - 16.20 uur: sector

• Ad Louter, Nucleair Nederland

• Olof van der Gaag, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE)

16.25 - 16.55 uur: maatschappelijke organisaties

• Kirsten Sleven, World Information Service on Energy (WISE)

• Jan Haverkamp, Greenpeace Nederland

17.00 - 17.30 uur: maatschappelijke organisaties

• Werner Schouten, Jonge Klimaatbeweging

• Daniël Meijers, Stichting Laka

Live volgen

Het gesprek vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. U kunt de bijeenkomst via de livestream op deze website en de app Debat Direct. Een aantal genodigden heeft van tevoren position papers ingeleverd bij de commissie. Hierin beschrijven zij in het kort hun standpunt. Deze position papers en andere vergaderstukken kunt u hier bekijken.