Plenair debat over situatie Afghanistan

Het commissiedebat van dinsdag 17 augustus over de situatie in Afghanistan krijgt op woensdag 18 augustus een plenaire afronding. Tijdens dit zogeheten tweeminutendebat willen enkele fracties een motie indienen die de regering oproept om Afghanen die in verschillende functies de Nederlandse militairen hebben ondersteund, naar Nederland te halen.

Het commissiedebat over Afghanistan van dinsdag 17 augustus.

De Tweede Kamer kwam op dinsdag 17 augustus terug van reces voor een commissiedebat over de situatie in Afghanistan. Bij het debat waren de demissionaire ministers Bijleveld van Defensie, minister Kaag van Buitenlandse Zaken en demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid aanwezig. Het eerste uur van de bijeenkomst was besloten.

Motie indienen

Tijdens het debat werd duidelijk dat enkele fracties een motie willen indienen. D66-Kamerlid Salima Belhaj kondigde dit aan. Omdat dit niet kan tijdens een commissiedebat, vroeg zij om een tweeminutendebat de volgende dag. Een tweeminutendebat is een korte plenaire vergadering waarin de motie kan worden ingediend en bewindslieden daarop kunnen reageren. Het debat vindt plaats van 11.45 tot 13.00 uur. 

Live volgen

Volg het debat live via deze site of de app Debat Direct.