Parlementaire ondervragingscommissie vraagt gerechtshof om uitspraak

De bespreking tussen de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen en de stichting alFitrah om af te stemmen hoe de stichting moet voldoen aan informatievorderingen, heeft niet geleid tot overeenstemming. Daarom wordt het gerechtshof verzocht een uitspraak te doen.

De stichting voldeed de afgelopen maanden niet aan de herhaalde vorderingen voor documenten en schriftelijke inlichtingen die volgens de commissie relevant zijn voor het onderzoek. Daarop heeft de commissie de rechtbank Den Haag verzocht om de stichting te bevelen medewerking te verlenen aan de informatievorderingen. De voorzieningenrechter heeft het verzoek van de commissie in januari jongstleden toegewezen.

De stichting is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. Tijdens de zitting op 21 februari bij het gerechtshof hebben de commissie en de stichting afgesproken in overleg te treden over hoe alFitrah moet voldoen aan de vorderingen. Deze bespreking heeft uiteindelijk niet tot overeenstemming geleid. Daarom wordt het hof verzocht een uitspraak te doen. Dit duurt naar verwachting twee tot drie weken.  

De parlementaire ondervragingscommissie richt zich de komende weken op het eindverslag, waarin zij de opbrengst uit de zes verhoordagen, aangevuld met kennis uit het vooronderzoek verwerkt. Eind april wil zij dit aanbieden aan de Kamer.

Verhoorschema's

De commissie, die uit negen Kamerleden bestaat, heeft de ondervraging grofweg opgesplitst in twee onderdelen. De commissie heeft tijdens een persconferentie op donderdag 6 februari bekend gemaakt wie zij heeft opgeroepen voor verhoor en wanneer. De deskundigen en getuigen zijn verplicht te verschijnen en staan onder ede. Dit is het verhoorschema. Updates kunt u regelmatig vinden op de commissiepagina van deze site.

Verhoorschema week 1

Maandag 10 februari: beïnvloeding in Nederland

Woensdag 12 februari: gevolgen voor de gemeenschap

Donderdag 13 februari: inzicht in financiering van moskeeën

Verhoorschema week 2

Maandag 17 februari: Stichting As-Soennah

Woensdag 19 februari: Stichting alFitrah

Donderdag 20 februari: Islamitische Stichting Nederland (ISN) / Hollanda Diyanet Vakfi

Panorama algemene politieke beschouwingen

Laden
00:00
00:00