Parlementaire enquête naar aardgaswinning Groningen van start

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen gaat vanaf 11 februari 2021 aan de slag. Na de oprichting op 9 februari, heeft de commissie vandaag haar voorzitter en ondervoorzitter gekozen.

De constituerende vergadering op 11 februari 2021, waarbij Kamervoorzitter Khadija Arib de voorzittershamer overhandigde aan Tom van der Lee.

Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) is gekozen tot voorzitter, Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) tot ondervoorzitter. "Er is veel werk aan de winkel", zei Van der Lee nadat hij de voorzittershamer in ontvangst had genomen van Kamervoorzitter Khadija Arib tijdens de constituerende vergadering in de Oude Zaal.  

Achtergrond

De Tweede Kamer nam op 5 maart 2019 met algemene stemmen de motie-Van der Lee c.s aan, die stelt dat een parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen wenselijk is. De Kamer spreekt daarmee uit dat een grondig onderzoek nodig is naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking. 

Doel van het onderzoek

Het doel van deze enquêtecommissie is om inzicht te krijgen in de besluitvorming en om te komen tot waarheidsvinding. Op basis van feitenonderzoek, (besloten) voorgesprekken en openbare verhoren velt de enquêtecommissie oordelen en trekt zij lessen voor de toekomst. Hiermee kan de commissie bijdragen aan toekomstperspectief voor Groningen en aan de ontwikkeling van toekomstig beleid.

Tijdelijke commissie

Om de parlementaire enquête voor te bereiden, is op 22 september 2020 de Tijdelijke commissie aardgaswinnning Groningen opgericht. Deze commissie had als opdracht om de Kamer een voorstel te doen voor de onderzoeksopzet. De tijdelijke commissie heeft onder andere een werkbezoek gebracht aan Groningen. De leden spraken met gedupeerde bewoners.

Onderzoeksvoorstel aangenomen

Het onderzoeksvoorstel is op 4 februari 2021 aan het Presidium van de Tweede Kamer aangeboden. Op 9 februari heeft de Kamer ingestemd met het voorstel en besloten tot het instellen van een parlementaire enquêtecommissie. 

Meer informatie

Lees meer over de parlementaire enquêtecommissie, het onderzoek en de tijdsplanning op de commissiepagina op deze site. Lees hier korte interviews met de Kamerleden over hun motivatie om aan dit onderzoek mee te doen. 

 

Panorama algemene politieke beschouwingen

Loading
00:00
00:00

Naar boven