Nieuw onderzoek naar vuurwerkramp Enschede

De commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 1 november opdracht gegeven aan de Universiteit Twente om onafhankelijk onderzoek te doen naar de vuurwerkramp in Enschede.

De Enschedese volkswijk Roombeek na de wederopbouw.
De Enschedese volkswijk Roombeek na de wederopbouw.

Vuurwerkramp

De vuurwerkramp vond plaats in de middag van zaterdag 13 mei 2000 in de Enschedese volkswijk Roombeek. Een opslagruimte met vuurwerk van het bedrijf S.E. Fireworks vatte vlam en ontplofte. Er kwamen 23 mensen om het leven, 947 mensen raakten gewond en honderden woningen werden verwoest.

Vuurwerkregelgeving en -brandbestrijding

Het was niet de eerste grote vuurwerkramp in Nederland, in 1991 vond een massa-explosie plaats in Culemborg. Het onderzoek van de Universiteit Twente (UT) moet uitwijzen in hoeverre de vuurwerkrampen hebben geleid tot maatregelen om soortgelijke rampen te voorkomen. Daarbij wordt specifiek gekeken naar vuurwerkregelgeving en -brandbestrijding.

Lessen trekken

Een tweede doelstelling van het onderzoek is het breder inzicht geven in het (on)vermogen van de rijksoverheid om lessen te trekken uit fysieke rampen. Daarnaast moet het concrete handvatten bieden aan de Tweede Kamer om, vanuit haar wetgevende en controlerende rol, te bevorderen dat er wordt geleerd van fysieke rampen.

Motie-Leijten

Het onderzoek is een uitvoering van de motie-Leijten en wordt naar verwachting voor de zomer van 2023 afgerond. De motie is uitgewerkt door de Kamerleden Renske Leijten (SP), Pieter Omtzigt (Omtzigt), Hanneke van der Werf (D66) en Kees van der Staaij (SGP).