'ICT rijksoverheid niet onder controle'

De tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid constateert dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde heeft. Dat blijkt uit het eindrapport van de commissie, dat woensdag 15 oktober 2014 aan Kamervoorzitter Van Miltenburg is aangeboden.

Aanbieding rapport ICT aan Voorzitter Van Miltenburg

Kijk de aanbieding van het eindrapport terug via YouTube:

 

Panorama algemene politieke beschouwingen

Laden
00:00
00:00

Eindrapport en bijbehorende stukken

Chaotisch en ondoorzichtig

De tijdelijke commissie ICT heeft vanaf 2012 onderzoek gedaan naar ICT-projecten van de overheid. De rijksoverheid heeft de besturing en beheersing van projecten met een belangrijke ICT-component niet op orde, constateert de commissie. Het geheel van ICT-organisaties bij de rijksoverheid is chaotisch en ondoorzichtig. Taken en verantwoordelijkheden zijn versnipperd en onduidelijk. Ook de Tweede Kamer maakt haar controlerende taak niet waar door een gebrek aan deskundigheid op ICT-gebied en desinteresse voor het onderwerp. Bovendien schiet de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer regelmatig tekort.

Tien basisregels

De oprichting van een tijdelijke ICT-autoriteit zou volgens de commissie orde moeten brengen in de chaos. Dit Bureau ICT-toetsing (BIT) moet een kleine, efficiënte en slagvaardige organisatie worden. Alle projecten van de rijksoverheid boven de 5 miljoen euro waarbij de ICT-component een belangrijke rol speelt, moeten door het BIT getoetst worden aan de hand van tien basisregels. Deze regels zorgen ervoor dat goed wordt nagedacht over het hoe en waarom van een ICT-project, vóórdat het van start gaat.

Herhaling voorkomen

Commissievoorzitter Ton Elias: “We zochten naar een rode draad en patronen van fouten bij de ICT-projecten van het Rijk. Vooral met de bedoeling om oplossingen aan te dragen, die herhaling kunnen voorkomen. Eerdere pogingen om steeds maar weer terugkerende ICT-ellende aan te pakken hebben helaas gefaald. We hopen dat de Tweede Kamer nu een keer doorzet en onze aanbevelingen in samenhang overneemt. Gebeurt dat niet, dan blijft dit doorzieken, zo vreest onze commissie”.

Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg dankte na ontvangst van het rapport de tijdelijke commissie voor haar werk.

Samenstelling

De commissie bestaat uit de Kamerleden:

  • Ton Elias (VVD, voorzitter)

  • Paul Ulenbelt (SP, ondervoorzitter)

  • Manon Fokke (PvdA)

  • Hanke Bruins Slot (CDA)

  • Paul van Meenen (D66)

Twitter

Hashtags voor de presentatie zijn #TCICT en #ICTrapport. Volg de Tweede Kamer via @2eKamertweets.