Drie gesprekken

  • 11.30-12.15 uur: gesprek met Europarlementariër Marietje Schaake.

  • 13.00-16.00 uur: hoorzitting over het vrijhandelsakkoord EU-VS (TTIP)

  • 16.30-19.00 uur: hoorzitting ontwikkelingssamenwerking

Vrijhandelsakkoord: kansen en zorgen

De EU en de Verenigde Staten van Amerika (VS) zijn in de zomer van 2013 begonnen met onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord. De officiële naam hiervoor is het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Bijna de helft van de wereldhandel speelt zich af in de EU en de VS. De onderhandelaars denken dat het vrijhandelsakkoord de economie in beide werelddelen een flinke impuls zou kunnen geven.

Zorgen over het vrijhandelsakkoord zijn er ook. Zo verschillen de Verenigde Staten en Europa in hun regels over het gebruik van hormonen en van genetisch gemanipuleerde gewassen. De Kamerleden hebben zich verder kritisch geuit over de mogelijkheid die bedrijven met het TTIP krijgen om staten aan te klagen als deze staten wetten maken die een bedreiging vormen voor de investeringen van de bedrijven.

Brief van de minister

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking stuurde op 22 april 2014 een >> brief naar de Kamer (pdf) over het verloop van de besprekingen over het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP).

Gesprek en rondetafelgesprekken over vrijhandelsakkoord

11.30-12.15 uur: gesprek met Marietje Schaake
De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft van 11.30 tot 12.15 uur een gesprek met Europarlementariër Marietje Schake, die lid is van de Handelscommissie van het Europees Parlement.

13.00-16.00 uur: hoorzitting over het vrijhandelsakkoord EU-VS (TTIP)
De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft van 13.00 tot 16.00 uur een serie rondetafegesprekken over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS.

Deel sessie 1: Materiële en politiek-economische aspecten

13.00 – 14.00 uur
•Willem-Jan Laan, Director Global External Affairs Unilever, Voorzitter commissie Handelsbeleid VNO/NCW
•Koen Berden, Algemeen directeur Ecorys
•Prof. Dr. Ewald Engelen, Hoogleraar financiële geografie Universiteit van Amsterdam
•Thierry Baudet, Publicist, jurist en historicus

Deelsessie 2: juridische aspecten (ISDS, regulatory cooperation, privacy)

14.00 – 15.00 uur
•Roeline Knottnerus, Onderzoeker, beleidsadviseur Handel- en investeringsbeleid SOMO, TNI, Fair Green & Global Alliantie
•Winand Quaedvlieg, secretaris internationale economische zaken VNO/NCW
•Ton Siedsma, Bits of Freedom
•Prof. Dr. Pieter Jan Kuijper, Hoogleraar recht der internationale economische organisaties, Universiteit van Amsterdam

Deelsessie 3: standaarden (impact op sociaal beleid, milieu, duurzaamheid en ontwikkeling)

15.00 – 16.00 uur
•Natacha Cingotti, Corporate and transparency campaigner Friends of the Earth Europe (FoEE)
•Keimpe van der Heide, bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Een nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking

Vooral de financiering van ontwikkelinssamenwerking is de laatste jaren sterk veranderd. Naast giften en leningen worden steeds vaker instrumenten zoals garanties en verzekeringen ingezet, die tot goede resultaten leiden. Voor een rondetafelgesprek over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking ontvangt de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maandag 19 mei vanaf 16.30 uur specialisten, zoals vertegenwoordigers van ngo's en wetenschappers.

Rapport

Bij de agendapunten van de hoorzitting  kunt u een rapport lezen over een nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking. Ook de reactie van het kabinet staat erbij.

Programma hoorzitting ontwikkelingssamenwerking

Deelsessie 1: Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

16.30– 17.15 uur

Toelichting briefadvies over het IBO-rapport door Commissie Ontwikkelingssamenwerking Adviesraad Internationale Vraagstukken

• Prof. Dr. M.E.H. van Reisen, Voorzitter Commissie Ontwikkelingssamenwerking AIV
• Prof. Dr. A. De Ruijter,
• Jack van Ham,
• Tiemo Oostenbrink, secretaris AIV
• E. Meijers, stagiaire

Deelsessie 2: NGO’s

17.15 – 18.00 uur

• Koos de Bruijn, Manager Advocacy Partos
• Jeroen Kwakkenboom, Policy and Advocacy Manager Eurodad
• René Grotenhuis, Oud-directeur Cordaid/ huidig directeur Society International Development NL
• Yannick du pont, Directeur Spark

Deelsessie 3: Wetenschap en onderzoek

18.00 – 19.00 uur

• Rob van Tulder, Professor of International Business-Society Management Erasmus Universiteit Rotterdam
• Marco Lankhorst, Senior onderzoeker The Hague Institute for Global Justice
• Paul Engel, Directeur European Centre for Development Policy Management (ECDPM)

 

Live volgen

Alle gesprekken zijn in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. U kunt ze live volgen, in video en in audio.