Rapporteur René Leegte: meer invloed Kamer op Europa mogelijk

Rapporteur René Leegte (VVD) heeft op donderdag 15 mei 2014 zijn eindrapport ‘Voorop in Europa’ overhandigd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg. De sleutel tot een beter Europa ligt in de Tweede Kamer, concludeert de rapporteur. In zijn rapport doet de rapporteur aanbevelingen om de bestaande instrumenten van de Kamer beter in te zetten.

De kansen voor invloed van nationale parlementen in Europa zijn groter dan de Kamer beseft. Dat is de kern van het rapport 'Voorop in Europa' dat vandaag is aangeboden aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Het rapport van rapporteur René Leegte (VVD) geeft de Kamer handvatten om de eigen grip -  en daarmee de kwaliteit van Europees beleid - te versterken.

Kamerleden houden zich sinds enkele jaren, niet in de laatste plaats vanwege de crisis, intensief met Europese besluitvorming bezig. “De Kamer is de belangrijkste schakel tussen de Nederlandse kiezer en het Europese bestuur”, aldus rapporteur René Leegte (VVD).  “Alle landen zijn op hetzelfde moment bezig met dezelfde onderwerpen, dus samenwerken ligt voor de hand”.

Tweede Kamer in de voorhoede

In de afgelopen maanden leverden veel burgers en experts hun inbreng bij de rapporteur. Het definitieve rapport zal als Kamerstuk verschijnen. Het zal aan de andere EU-parlementen worden gepresenteerd in juni op de conferentie van EU-woordvoerders in Athene, de COSAC.

Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg is er trots op dat het Nederlandse parlement vooroploopt in Europa. "Alle Kamerleden zijn zich ervan bewust dat Europa bij hun werk hoort. Dat de voorstellen die door de Europese Commissie worden gedaan ook door ons kunnen worden beïnvloed, en dat we controle kunnen uitoefenen op de Raad van Ministers. Niet voor niets komen parlementen van landen als Kroatië en Groot-Brittannië bij ons op werkbezoek, om te kijken hoe wij in de Tweede Kamer greep houden op dat complexe Brussel."

Het rapport "Voorop in Europa"