In het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) krijgen gemeenten vanaf volgend jaar de verantwoordelijkheid voor de dagbesteding en begeleiding van ouderen. Het doel hiervan is dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en dat de stijging van de zorgkosten ingeperkt wordt.

Kamerstukken

Onder andere de tekst van het wetsvoorstel, alle amendementen van Kamerleden en adviezen van de Raad van State vindt u in het Kamerstukdossier bij het wetsvoorstel.

Plenair debat

  • Op dinsdag 22 april vanaf 16.00 uur sprak de Tweede Kamer in eerste termijn over het wetsvoorstel.

  • Op woensdag 23 april gaf de staatssecretaris vanaf 10.15 uur zijn antwoorden.

  • Eveneens op woensdag 23 april was de afronding van het debat.