Hoorzitting over Inkoopmacht

De commissie Economische Zaken houdt donderdag 14 november een hoorzitting/rondetafelgesprek over inkoopmacht.

Inkoopmacht betekent dat grote klanten een sterke onderhandelingspositie hebben. Daarmee hebben ze macht over de leverancier bij wie ze inkopen. De Autoriteit Consument en Markt kan zo'n grote klant een boete opleggen als hij misbruik maakt van zijn positie. Inkoopmacht kan lastig zijn voor leveranciers. Tegelijkertijd kan het ook goed zijn voor de economie. Inkoopmacht is niet altijd in strijd met de Mededingingswet. Dat is alleen zo als de klant  misbruik maakt van zijn economische machtspositie. Of als afnemers een kartelafspraak maken.

Gedragscode
Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt of leveranciers en afnemers zich willen aansluiten bij een gedragscode. Daarin kan bijvoorbeeld staan dat de afnemer een contract niet kan wijzigen zonder toestemming van de leverancier of dat de afnemer de rekeningen van de leverancier binnen een bepaalde termijn moet betalen.

Tegen die achtergrond wil de commissie voor Economische Zaken graag de meningen van betrokkenen horen. Een aantal daarvan is uitgenodigd voor een hoorzitting/rondetafelgesprek.

Blok 1: Afnemers (15.00- 16.00 uur)
1. M. Vander Stichele – SOMO
2. E. de Bruine - NEVI

 Blok 2: Leveranciers (16.00 – 17.00)
1. M. Boerstra – FNLI
2. W. van der Lans - paprika.nl
3. H. Raaijmakers – LTO
4. Z. Korkmaz - ondernemer

 Blok 3: Discussieronde deelnemers blok 1 en 2 (17.00-18.00 uur)
1. M. Jansen – CBL
2. Alle zes genodigden uit blok 1 en 2.

De gesprekken zijn van 15:00 - 18:00 uur in de Suze Groenewegzaal en zijn via een link met de zaal live te volgen.

Naar boven