mensenarm en robotarm

De centrale vraag van het minisymposium was welke rol het parlement kan spelen bij zowel het stimuleren als het inkaderen (door middel van regelgeving) van robotisering; een ontwikkeling die ingrijpt in nagenoeg alle domeinen van onze samenleving. Na de opening door Voorzitter Khadija Arib en een inleiding door Edgar du Perron, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en Raadsheer bij de Hoge Raad, was er een programma met diverse wetenschappers en deskundigen.